loading...
   
  bayrakadnan
  SOSYAL BİLGİLER
 
 
 
     ATATÜRKÜN HAYATI ( KRONOLOJİK SIRA)

·        1881: Selanik'te doğdu.
·        1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
·         27 Kasım1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
·         1 Haziran 1915: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
·         30Ekim1918: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
·         15 Mayıs1919: İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
·         16 Mayıs1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
·         1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
·         15 Haziran1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
·         21 Haziran1919: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
·         22 Haziran 1919: Amasya Genelgesi
·         8/9 Temmuz1919: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
·         23 Temmuz 1919: Erzurum Kongresi
·         4 Eylül 1919: Sivas Kongresi
·         27 Aralık 1919 : Ankara’ya geliş
·         7 Kasım 1919: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
·         28 Ocak 1920: Misk-ı Milli
·         16 Mart 1920: İstanbul’un işgali
·         23 Nisan 1920: TBMM’nin açılması
·         24 Nisan 1920: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
·         11 Mayıs 1920: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
·         24 Mayıs 1920: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.
·         10 ağustos 1920: Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
·         2 Aralık 1920 : Gümrü Antlaşması
·         10 Ocak 1921: 1.İnönü Zaferi’nin ardından Londra Konferansı
·                   20 Ocak 1921: Anayasanın Kabulü(hukuk alanında yapılan yenilik)
·         16 Mart 1921: Moskova Antlaşması
·          Mart 30 / Nisan 1 /1921: İkinci İnönü Savaşı.
·         5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
·         23 Ağustos- Eylül 13/1921: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
·         19 Eylül 1921: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
·         13 Ekim 1921: Kars Antlaşması
·         20 Ekim 1921: Ankara Antlaşması
·         26-30 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi, Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
·         9 Eylül 1922 : Yunanlıların İzmir’e dökülmesi.
·         11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi'nin(Ateşkes Antlaşması’nın) imzalanması.
·                   1 Kasım 1922: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması. (Siyasi alanda yapılan yenilik)
·         17 Kasım 1922: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
·         29 Ocak 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
·         24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
·         13 Ekim 1923: Ankara’nın başkent olması
·                   29 Ekim 1923: Cumhuriyet'in ilan edilmesi. (Siyasi alanda yapılan yenilik)
·         1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması
·                   3 Mart 1924       : Halifeliğin kaldırılması. (Siyasi alanda yapılan yenilik)
·                   3 Mart 1924       : Öğretim Birliğinin kabul edilmesi. (Öğretim alanda yapılan yenilik)
·                   25 Kasım   1925: Şapka Kanunu(Kılık-Kıyafet alanda yapılan yenilik)   
·                   1   Ocak     1926: Miladi Takvimin Kabulü(Ölçüler alanda yapılan yenilik)       
·                  4   Ekim     1926: Medeni Kanunun kabulü(Hukuk alanında yapılan yenilikler)
·                  1   Kasım   1928: Yeni Harflerin Kabulü(Eğitim-Öğretim alanında yapılan yenilikler)      
·                    1930                   : Kadınlara Belediye Seçimlerine Katılma hakkının verilmesi(Siyasi alanda yapılan yenilikler)      
·                  1931                   : Ağırlık ve uzunluk ölçülerinde değişiklik (Ölçüler alanında yapılan yenilikler)      
·                  21  Haziran1934: Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi (Siyasi alanda yapılan yenilikler)   
·                  10  Kasım   1938: Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü         
·                    21  Kasım   1938: Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Etnografya Müzesi’ne konulması        
·                    10 Kasım    1953: Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’e nakledilmesi.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal'ler ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum.Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemal'ler doğurmayacaklar mı? Mutluluk Milletindir, benim değildir
 
                                                                     
 
 

2. ÜNİTE
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
Aile Tarihimiz
Tarih; insanların geçmişte yaşadıklarını yer, zaman ve belge göstererek anlatan bilim dalıdır. Yani tarih bilimi olayları yer ve zaman göstererek belgelemek zorundadır.
Sözlü Tarih ise geçmişte yaşanan olaylarla ilgili olarak o olayları yaşamış kişilerle yapılan görüşmelere denir. Örneğin; aile büyüklerimiz ile ailemizin ve yaşadığımız yerin tarihi hakkında görüşme yaparak aile tarihimizi öğrenmiş oluruz.
Geçmişten Günümüze Kültür
Milli kültürümüz, geçmişten bu zamana kadar yaşadığımız toplumun içinde bulunan gelenek, örf ve adetlerin bütünüdür. Milli kültürümüz ile birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Örneğin; bayramlarda küs olanların barışması, insanların birbirlerini ziyaret etmeleri kültürümüzün en güzel örneklerindendir. Yine büyüklerimize karşı saygılı, küçüklerimize karşı sevgili olmak, düğünlerimiz Milli kültürümüzün birer parçalarıdır.
Birlik ve beraberliğimiz için kültürümüzü bilmeli, sahip çıkmalıyız. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk “Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracağız” diyerek kültürün önemini vurgulamıştır.
MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce devletimizin adı Osmanlı Devleti idi. Osmanlı Devleti padişahlıkla yönetiliyordu ve padişahlık bugünkü yönetim gibi seçimle değil babadan oğla geçiyordu. Zamanla zayıflayan Osmanlı Devleti 1914 yılında başlayan ve dört yıl sürecek olan I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan birlikte savaştığı devletlerle birlikte yenilmişlerdir.
     I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle savaşı kazanan devletler arasında antlaşmalar imzalanmıştır. Osmanlı Devleti ile savaşı kazanan devletler arasında 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşmasının şartları oldukça ağırdı. Bu antlaşmada kazanan devletler kendilerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerini söylemişlerdi. Buna dayanarak savaşı kazanan devletler topraklarımızı işgal etmeye başladılar. 
     Yurdumuzun düşmanlar tarafından işgalini kabullenmeyen, halkın gücüne güvenen Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 yılında halkı işgaller konusunda birleştirmek ve Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a ayak basmıştır.
Atatürk, Samsun’dan sonra 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayınlayarak işgallerin haksızlığından ve mücadele etmenin gerekliliğinden bahsetmiştir. Daha sonra ise önce 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihlerinde Erzurum Kongresi’ni, daha sonra ise        4 – 11 Eylül 1919 tarihlerinde de Sivas Kongrelerinin toplanmasını sağlamıştır. Sivas Kongresi’nde başında Atatürk’ün bulunduğu Temsil Heyeti kurulmuş, bu heyet 27 Aralık 1919’da Ankara’ya giderek meclis açma çalışmalarına başlamışlardır.
23 Nisan 1920’de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’da açılmıştır. Meclisin açılmasından sonra işgalcilerle savaşlar yapılmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda;
·        Doğu’da Ermeniler,
·        Güney’de Fransızlar
·        Batı’da ise Yunanlılarla mücadele edilmiştir.
Not: Doğuda Ermenilerle ve Güneyde Fransızlarla yapılan savaşlar kısa sürerken asıl savaşlar Batı cephesinde Yunanlılara karşı olmuştur. Batı’da Yunanlılarla sırasıyla şu savaşlar yapılmıştır.
1.     I. İnönü Savaşı ( 6 – 10 Ocak 1921)
2.     II. İnönü Savaşı ( 23 Mart – 1 Nisan 1921)
3.     Sakarya Meydan Muharebesi (Savaşı) ( 23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
4.     Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 – 30 Ağustos 1922)
Not: Atatürk’e Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra “Gazi” ve “Mareşal” unvanları meclis tarafından verilmiştir.
Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan TBMM ile işgalci devletler arasında önce Mudanya Ateşkes antlaşması, daha sonra ise 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalanarak bağımsızlığımızı kazandık. 29 Ekim 1923 yılında ise Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.
Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılmış, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Kazım Orbay, Refet Bele gibi komutanlarda Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında savaşa yön vermişlerdir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında genci, yaşlısı, herkes bir arada mücadele ederek zaferin kazanılmasını sağlamışlardır.


Ülkemiz:Türkiye Cumhuriyeti
Yönetim Şeklimiz:Cumhuriyet
Başkentimiz:Ankara
İlimiz:İstanbul
Cumhuriyet nedir?
Halkın kendi kendisini yönetmesine cumhuriyet denir.
Halk yönetime nasıl katılır?
 İnsanlar seçimlerde oy vererek yönetime dolaylı olarak katılırlar.
Millet nedir?
Aynı vatan üzerinde yaşayan, aralarında tarih ve kültür birliği olan insanlara millet denir.
Milleti oluşturan öğeler nelerdir?
1-Dil birliği
2-Tarih birliği
3-Kültür birliği
4-Ülkü birliği
5-Yurt birliği
TÜRK MİLLETİNİN TARİH BOYUNCA TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER:
*Vatanseverlik,Cesaret,Hoşgörü,Konukseverlik,Yardımseverlik,Doğruluk,Büyüklere saygı,küçüklere sevgi göstermek
TÜRKLER ANADOLU’YA NEREDEN GELMİŞTİR?
Orta Asya’dan gelmişlerdir.
İlk Kurulan Türk Devleti: Hun İmparatorluğu.
Türk Adını Kullanan İlk Devlet: Göktürk Devleti.
Türkler’in yaptığı geleneksel sporlar: Güreş, Cirit
Milli içeceği:Kımız’dır.
Milli Çalgısı:Kopuz’dur.
NOT:Türklerin Orta Asya’daki yaşayış ve mücadeleleriyle ilgili bilgileri ORHUN ANITLARI(Orhun Kitabeleri) nden öğrenmekteyiz.
1-      Tarih nedir?
İnsanların geçmiş zamanlardaki yaşantılarını yer ve zaman belirterek anlatan bilimdir.
2-      Tarih bilimi neyi inceler?
Tarih, insan topluluklarının; yaşam biçimlerini, kültür ve uygarlıklarını, nasıl devlet kurduklarını, siyasal ve sosyal ilişkilerini, aralarındaki savaş ve barışları, neden ve sonuç ilişkileriyle inceler.
3-      Tarihimizi neden öğreniriz?
Tarih öğrenmekle;
Ë     Düşünce alanımız gelişir, zenginleşir.
Ë     Geçmişle olan bağlarımız güçlenir.
Ë     Geçmişte yapılan hatalardan ders alır, geleceğe daha emin adımlarla yürürüz.
4-      Aile tarihimizi yazarken nelerden yararlanırız?
      Aile tarihimizi; yaşlıları dinleyerek, belge ve eski eşyaları inceleyerek, fotoğraf ve albümlerden yararlanarak yazabiliriz.
5-      Vatan nedir?
Bir milletin üzerinde yaşadığı, sınırları belli olan toprak parçasına YURT( VATAN) denir.
6-      1. Dünya Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti?
1. Dünya Savaşı 1914 – 1918 yılları arasında olmuştur.
7-      1. Dünya Savaşı kimler arasında oldu?
İtilaf ve İttifak devletler arasında olmuştur.
İtilaf Devletleri; Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya
İttifak Devletleri; Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya – Macaristan, Bulgaristan
      Not:İtalya savaşın başında itilaf devletlerinin yanında savaşa girmiştir.Toprak verileceği vaat edilince
     İttifak devletlerinin tarafına geçmiştir.
8-      Çanakkale Savaşı’nın nedeni nedir?
İtilaf Devletleri; Çanakkale Boğazından geçerek İstanbul’u almak ve böylece Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak. Yandaşları olan Rusya ile bağlantı kurmaktı.
9-      Çanakkale Savaşı nasıl sonuçlandı?
Türk Ordusu büyük bir zafer kazandı. Bu savaşın sonucunda;
q       1. Dünya Savaşı’nın süresi uzadı.
q       Yardım alamayan Rusya savaştan çekilmek zorunda kaldı.
q       Mustafa Kemal’i “Anafartalar Kahramanı “ olarak tüm dünya tanıdı.
10- 1. Dünya Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı?
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
11-  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şartları nelerdir?
§    Ordumuz terhis edilecek.
§    Haberleşme ve ulaşım araçlarımıza el konulacak.
§    Silahlar düşman askerlerine teslim edilecek.
§    İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri takdirde istedikleri yeri işgal edebileceklerdi.
Bu maddeye dayanarak yurdumuz işgal edilmiştir.
12- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre yurdumuzun nereleri kimler tarafından işgal edildi?
İngilizler: Musul, Antep, Urfa, Maraş’ı ( Daha sonra Antep, Urfa, Maraş’ın işgalini Fransızlara bıraktılar.
Fransızlar: Adana ve çevresini
İtalyanlar: Antalya ve Konya
Yunanlılar: İzmir’i işgal ettiler.
13- Mustafa Kemal hangi görevle, ne zaman Samsun’a çıktı?
Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
14- Mustafa Kemal Samsun’dan sonra nerelerde toplantılar yaptı?
Mustafa Kemal;Havza,Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yapıldı.
15- Amasya Genelgesi ile tüm Türk halkına ne duyuruldu?
Amasya Genelgesi ile Türk milletini işgal devletlerine karşı mücadeleye çağırdı. Kurtuluş Savaşı’nın milletin azim ve kararlılığı ile kazanılacağını, ülkenin yönetiminde milletin söz sahibi olması gerektiğini belirtti.
16- Kurtuluş Savaşı’nın ilk mitingi nerede yapıldı?
Kurtuluş Savaşı’nın ilk mitingi Havza’da yapıldı
17- Erzurum Kongresi’nin amacı neydi?
Doğu Anadolu illerimizin Ermenilere bırakılmaması için alınacak önlemleri belirlemekti.
18- Erzurum Kongresi’nde hangi kararlar alındı?
·         Vatan bir bütündür bölünemez.
·         Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.
·         Her türlü yabancı işgale, karşı konulacaktır.
·         Geçici bir hükümet kurulacaktır.
19- Erzurum Kongresi’nin önemi nedir?
    Erzurum Kongresi’nde; sadece Doğu Anadolu illerinden gelen delegelerin toplanmasına rağmen, tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındığı için milli bir kongredir.
20- Sivas Kongresi’nde hangi kararlar alındı?
·         Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.
·         Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren dernekler “ Anadolu ve Rumeli Haklarını Koruma Derneği” adı altında birleştirildi.
·         Hiçbir yabancı devletin himayesi altına girilemeyeceği kesin olarak karara bağlandı.
21- Sivas Kongresi’nin önemi nedir?
Sivas Kongresi, tüm yurttan gelen delegelerin toplandığı milli bir kongredir.
22- TBMM ne zaman açıldı? Alınan en önemli karar nedir?
TBMM 23 Nisan 1920’de Ankara’da açıldı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” kararı alındı.
23- Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephelerde, kimlerle savaştık?
Doğu cephesinde; Ermenilerle
Güney cephesinde; Fransızlarla
Batı cephesinde; Yunanlılarla savaştık.
24- Doğu cephesinde kimlerle savaştık? Hangi antlaşma imzalandı?
Doğu cephesinde; Ermenilerle savaştık. Ermeniler yenildi. Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kars ve çevresi Türkiye’ye teslim edildi.
25- TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?
TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Barış Antlaşması’dır.
26- Güney cephesinde kimlerle savaştık? Hangi antlaşma imzalandı?
Güney cephesinde; Fransızlarla savaştık. Fransızlar yenilince Ankara Antlaşması’nı imzalandı.
27- Ankara Antlaşması’nın önemi nedir?
*Fransız askerleri ülkemizi terk ettiler.
*TBMM’nin itibarı arttı.
NOT:Fransızlara karşı Maraş’ta SÜTÇÜ İMAM,Antep’te ŞAHİN BEY gibi milli kahramanlar halkı ayaklandırmıştır.
28- Batı cephesinde Yunanlılarla hangi savaşlar yapıldı?
      Batı cephesinde Yunanlılarla; 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşı yapıldı.
29- 1. ve 2. İnönü Savaşlarının komutanı kimdir?
1. ve 2. İnönü Savaşlarının komutanı İsmet İnönü’dür.
30- 1. İnönü Savaşı’nın sonucu nedir?
Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı. Bu galibiyetin sonucu olarak;
!     TBMM ve ordumuza güven arttı.
!     Mücadele azmimiz güçlendi.
!     İsmet Paşa generalliğe yükseldi.
!     İstiklal Marşımız kabul edildi.
!     Ruslarla Moskova Antlaşması imzalandı ve Doğu sınırımız çizildi.
!     İtilaf devletlerinin çağrısı üzerine Londra’da bir konferans toplandı.
31- 2. İnönü Savaşı’nın sonucu nedir?
Yunan orduları bir kez daha yenildi. Bu galibiyetten sonra;
       İtalyanlar Anadolu’dan çekildiler.
       Fransızlar Zonguldak’ı boşalttı.
       Ordumuza güven iyice arttı.
       Bağımsızlığımıza olan inancımız güçlendi.
32- Sakarya Savaşı’nın sonucu nedir?
Sakarya Savaşı’ndaki galibiyet sonucunda;
*Yunanlılar saldırı planlarından vazgeçip, ele geçirdikleri yerlere sahip olabilmek için savunmaya geçtiler.
*Türk ordusu savunmaktan vazgeçerek saldırı planları yapmaya başladı.
*TBMM; Atatürk’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verdi.
*Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Fransızlarla aramızdaki savaş durumu sona erdi.
       *Ruslarla Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile doğu sınırımız netlik kazandı.
33- Başkomutanlık Meydan Muharebesinin sonucu nedir?
30 Ağustos 1922’de yapılan bu savaşta düşmanın büyük bir bölümü Dumlupınar’da yok edildi. Batıya doğru kaçan Yunanlılar Atatürk’ün “ Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” komutuyla kovalandı ve İzmir’de denize döküldü.
34- İzmir düşman işgalinden ne zaman kurtarıldı?
9 Eylül 1922’de İzmir düşman işgalinde kurtarıldı.
35- Kurtuluş Savaşı sonunda hangi antlaşmalar imzalandı?
Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
36- Mudanya Ateşkes Antlaşmasının önemi nedir?
Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922’de imzalandı.
Bu antlaşmaya göre;
%     İstanbul ve Boğazlar TBMM’nin denetimine bırakıldı.
%     Yunanlılar Meriç Irmağı’na kadar Doğu Trakya’ya çekildiler.
Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
37- Lozan Barış Antlaşması ne zaman imzalandı?
24 Temmuz 1923’te imzalandı.
38- Lozan Barış Antlaşması’nın önemi nedir?
Z     Ülkemizin bağımsızlığını tüm dünya tanıdı.
Z     Hatay ili dışında sınırlarımız belirlendi.
      
 NOT:Kurtuluş Savaşı M.Kemal ‘in önderliğinde kadın-erkek ,yaşlı-genç tüm Türk halkının fedakarlığı ve azmi ile kazanılmıştır.
SAVAŞ KAHRAMANLARIMIZ:
Maraş’ta Sütçü İmam; G.Antep’te Şahin Bey; Erzurum’da Nene Hatun ve Kara Fatma, Batı Anadolu’da Asker Saime
39- Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
29 Ekim 1923’te cumhuriyetimiz ilan edildi.
 


Sivas Kongresinden Sonraki Gelişmeler
 
ü      Mustafa Kemal her şeye rağmen kongrede alınan kararları İstanbul Hükümetine (Osmanlı Hükümeti) bildirmek istedi.
ü      Ancak Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın engellemesiyle karşılaşınca İstanbul ile Anadolu’nun ilişkisini kesti.
ü      Bunun üzerine Damat Ferit Paşa istif etmek zorunda kaldı.İş başına gelen Ali Rıza Paşa Hükümeti Temsil Heyeti ile anlaşmak zorunda kaldı.
 
AMASYA GÖRÜŞMELERİ
(20-22 EKİM 1919)
 
ü      Osmanlı Hükümeti TemsilcisiSalih Paşa ile Mustafa Kemal Amasya’da bir araya geldiler.Buna göre;
 
1)Osmanlı Hükümeti Temsil Heyetini tanıyacak.
2)Osmanlı Hükümeti Türk Milletinin bağımsızlığı ve koruması için çaba harcayacaktı.
3)Milli Meclis güvenilir bir yerde toplanacaktı.
 
ÖNEMİ:İstanbul Hükümeti Sivas ve Erzurum Kongresinde alınan kararları kabul etti.İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin varlığını kabul etti.(Amasya Genelgesi ile karıştırmayınız…)
 
 
v     Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi.İstanbul’a gidecek milletvekilleri ile görüştü.
v     Milletvekillerine mecliste yapacakları işleri anlattı.
v     Ankara haberleşme ve ulaşım olanakları bakımından önemli bir merkezdi.
v     Anadolu’daki cephelere de yakındı.Yani güvenli konumdaydı.
 
Mustafa Kemal’in Samsun’a Ayak Bastıktan Sonra Anadolu’da Gittiği Yerler
 
ü      Samsun………………19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
ü      Havza
ü      Amasya……………...22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
ü      Erzurum……………..23 Temmız-5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
ü      Sivas…………………4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
ü      Ankara………………27 Aralık 1919 Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi.
 
 
MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL YEMİN) VE
ÖNEMİ
 
·        Amasya Görüşmelerinden sonra İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini tanımış ve Güveli bir yerde meclis toplanmasını kabul etmişti.
·        Ancak Osmanlı Hükümeti ve Padişah, meclisin İstanbul’da toplanmasına karar verdiler.
·        Osmanlı Mebusla (Milletvekili) Meclisi 12 Ocak 1920’de toplandı.
·        Mustafa Kemal’e bağlı milletvekilleri mecliste birgrup oluşturdular ve Mustafa Kemal’in kendine söylediklerini uyguladılar.
·        Buna göre bir bildiri hazırladılar ( 28 Ocak 1920)
·        Bu bildiriye MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL YEMİN) adı verilir.
 
MİSAK-I MİLLİ KARARLARI
 
ü      Mondros Ateşkes Anlaşması sırasındaki vatan bir bütündür, bölünemez.
ü      Milli ve Ekonomik gelişmemizi engelleyen ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.
ü      Yurdumuzdaki azınlık hakları, yabancı ülkelerdeki Türklere uygulanan haklar kadar olmalıdır.
 
ÖNEMİ:
ü      Türk vatanının sınırları çizildi.
ü      İşgallere karı çıkıldı.
ü      Misak-ı Milli kararları Kurtuluş Savaş’ımızın programı olmuştur.
 
v     Misak-ı Milli kararları İtilaf Devletlerini kızdırdı.
v     Milletvekillerini tutukladılar ve İstanbul’u işgal ettiler (16 Mart 1920)
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI
 
*      İstanbul’un işgali üzerine Mebuslar Meclisi kapatıldı.
*      Bazı Milletvekilleri tutuklandı.
*      Bunun üzerine Mustafa Kemal Ankara’da yeni bir Meclis’in toplanmasına karar verdi.
*      İstanbul’dan kaçabilen milletvekilleri Ankara’ya geldi.
*      Hazırlıklar tamamlanınca büyük bir törenle TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ açıldı. 23 Nisan 1920.
*      Meclis Başkanlığı’na Mustafa Kemal seçildi.
*      Seçildikten sonra meclise önerge verdi.
 
Önergede yer alan konular şunlardı
 
Ø      Hükümet kurmak zorunludur.
Ø      TBMM’nin üstünde güç yoktur.
Ø      TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.
Ø      Mecliste seçilecek bir kurul (Bakanlar Kurulu) hükümet işlerine kar.Meclis Başkanı hükümetinde başkanıdır.
 
v     NOT:Meclis bu önergeyi kabul etti.
v     Yeni Türk Devleti’nin temelleri atıldı.
v     Kurulan hükümete TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) adı verildi.
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN
AÇILMASINDAN SONRAKİ OLAYLAR
 
o       Damat Feri Paşa’nın başında bulunduğu İstanbul Hükümeti (Osmanlı Hükümeti) Türk Halkını Meclise karşı kışkırtmaya çalıştı.
o       Padişah ve Şeyhülislam; Mustafa Kemal’in öldürülmesini isteyen yazıları uçaklarla Anadolu’ya dağıttı.
o       İtilaf Devletlerini ve Azınlıkları desteklediler.
o       Ayrıca Kuvay-ı Milliye birliklerinin bir kısmı Düzenli Orduya geçmek istemedi.Ayaklandılar.Ayaklanmalar bastırıldı.
o       TBMM; düzenli orduyu kurarak KURTLUŞ SAVAŞI’nı başlattı.
o       Buna Göre bir sıralama yaparsak.TBMM’nin açılışından sonra meclis;
 
1)İstanbul Hükümeti ile,
2)Azınlık ayaklanmaları ile (İtilaf Devletlerinin kışkırtması ile)
3)Düzenli Orduya Karşı çıkan Kuvay-ı Milliye Birliklerinin (Çerkez Ethem,Demirci Mehmet Efe gibi) çıkardığı ayaklanmalar ile uğraşmak zorunda kamıştır.
SAVAŞ DÖNEMİ
 
 
ü      Kurtuluş Savaşı Dönemi; Doğu Cephesindeki savaşlarla başlar, Lozan Barış Anlaşması ile sona erer.
 
KURTULUŞ SAVAŞ’INDAKİ CEPHELER
 
1-DOĞU CEPHESİ:Ermenilerle savaşıldı.Gümrü Anlaşması Yapıldı. (2 Aralık 1920)
 
2-GÜNEY CEPHESİ:Fransızlarla savaşıldı.Urfa,Antep,Maraş savunulu.Ankara Anlaşması yapıldı.(20 Ekim 1920)
 
3-BATI CEPHESİ:Yunanlılarla Savaşıldı.
 
a)      I.İnönü Savaşı
b)      II.İnönü Savaşı
c)      Sakarya Savaşı
d)      Büyük Taarruz
 
Bu cepheleri geniş olarak ele alalım;
 
1-DOĞU CEPHESİ
 
v     Tarih boyunca kurulan Türk Devletleri egemenlikleri altındaki her topluma hoşgörü içinde davranmıştır.Onların, dillerine, dinlerine ve kültürlerine karışmamışlardır.
v     Bu toplumlardan biri de Ermenilerdir.Türk Topraklarını paylaşmak isteyen devletler Ermenileri Türklere karşı kışkırttılar.Bazı yerlerde ayaklanma çıkardılar.
v     İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu’ya Ermenilere vermesi üzerine Ermeniler Doğu Anadolu’da binlerce vatandaşımızı katletti.
v     Bu olaylar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kazım Karabekir’i Doğu Cephesi komutanlığına atadı.Yapılan savaşta Ermeniler yenilgiye uğratıldı.
v     Ermeniler ile TBMM arasında GÜMRÜ ANLAŞMASI imzalandı.(2 Aralık 1920)
 
Bu anlaşmaya göre;
1-Ermeniler Kars ve çevresini Türkiye’ye verdiler.
2-Doğu Anadolu’daki istek ve iddialarından vazgeçtiler.
 
NOT: GÜMRÜ ANLAŞMASI TBMM’nin imzaladığı ilk anlaşmadır.
 
2-GÜNEY CEPHESİ
 
v     Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra işgal edilen Urfa,Antep,Maraş İngilizler tarafından işgal edildi ve buraları daha sonra Fransızlara verildi.
v     Fransızlara karşı buralarda kahramanca savaşıldı.
v     Bunun sonucunda Fransızlarla ANKARA ANLAŞMASI imzalandı.(20 Ekim 1920)
v     Halkın gösterdiği bu mücadelelerden sonra TBMM tarafından Urfa’ya Şanlı, Antep’e Gazi, Maraş’a Kahraman ünvanı vermiştir.
 
 
 
 
 
 
3-BATI  CEPHESİ
 
v     Batı cephesinde savaş 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile başlamıştır.
v     Asıl çarpışma düzenli ordunun kurulmasından sonra oldu.
v      
a)      I.İnönü Muharebesi (10 ocak 1921):
 
ü      Eskişehir’in batısındaki İnönü’ye gelen Yunan ordusunu,Albay İsmet Bey komutasındaki Türk Ordusu yenilgiye uğrattı.
ü      Batı cephesindeki ilk başarıdır.
ü      Bu başarı;Kurtuluş azmi ve umudunu güçlendirdi. (Bu muharabe ÇOK ÖNEMLİ….UNUTMA)
 
§         NOT:Bu arada LONDRA KONFERANSI toplandı.
§         Sevr Anlaşmasının maddelerini değiştirerek
§         Türklere Kabul ettirmek istiyorlardı.Ama TBMM ve Hükümet temsilcilerimizin karşı çıkması ile konferans dağıldı.
 
MOSKOVA ANLAŞMASI (16 Mart 1921)
 
Ø      I.İnönü Zaferinde Türklerin gücünü gören Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması imzaladı.
Ø      Sovyetler Birliği YENİ TÜRK DEVLETİNİ tanıdı. (Anlaşma ÇOK ÖNEMLİ…….. UNUTMA)
 
b)      II.İnönü Muharebesi (31 Mart-1 Nisan 1921):
 
Ø      Güçlerini arttırıp İnönü’de Türk Ordusunun karşısına çıkan Yunanılar yine İsmet Paşa komutasındaki Türk Ordusuna yenildi. (ÇOK ÖNEMLİ)
 
c)      Sakarya Meydan Muharebesi (13 Eylül 1921):
 
Ø      Büyük bir güçle saldıran Yunan ordusu Afyon,Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirince Türk Ordusu çok kayıp vermemek için Sakarya Irmağının doğusuna çekildi.
Ø      TBMM Mustafa Kemal’i başkomutan atadı. (ÇOK ÖNEMLİ)
Ø      Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk Ordusu 22 gün 22 gece süren savaştan zaferle ayrıldı.
Ø      TBMM Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesi ve “ Gazilik” ünvanı verdi.(ÇOK ÖNEMLİ…. UNUTMA)
Ø      Sakarya Zaferi; TBMM hükümetinin içte ve dışta saygınlığını arttırdı. (ÇOK ÖNEMLİ……… UNUTMA)
 
d)      Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922):
 
Ø      26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal’in yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Dumlupınar’da zaferle sonuçlandı.
Ø      9 Eylül 1922’de Yunanlılar İzmir’den de uzaklaştırıldı.
Ø      Bu zafer Anadolu’nun sonsuza kadar Türk vatanı olarak kalacağını gösterdi.
 
 
NOT:Bu yazılanları düzenli bir şekilde defterinize yazınız.Yazdıktan sonra da okuyunuz.Bu konuların hepsi çok önemli konulardır.Özenle çalışmanızı istiyorum.Baştan beridir işlediğimiz konuları da tekrarlamanız sizin menfaatinize olacaktır. O bölümleri de okuyunuz, tekrar ediniz.
Sayın Veli;Öğrencinizin bu konuyu eksiksiz yazdığını ve okuduğunu kontrol ediniz.Yazıp,okuduktan sonra içinden sorular sorarak pekiştirmesini sağlayınız.
Çocuğunuza gösterdiğiniz ilgi için şimdiden TEŞEKKÜR EDERİM…
 
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum-1
Bu Test 60 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.
 

    1. 1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
 
        a-) 1              b-) 2            c-) 3                   d-) 4
 
    2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
        a-) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
        b-) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
        c-) Gelen misafire ikramda bulunmak.
        d-) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.
 
    3. Toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
 
        a-) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
        b-) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
        c-) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
        d-)  Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
 
    4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
 
        a-) zevkler                                b-) beslenme
        c-) hobiler                                 d-) yetenekler
 
 
    5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
       a-) Türkülerimiz                      b-) Yollarımız
       c-) Halk oyunlarımız                               d-)  Bayrağımız
 
    6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
       a-) kongrelerin yapılması   
        b-) TBMM açılması
        c-) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
        d-) padişahın yurdu terk etmesi
 
    7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
 
        a-) gelenek                              b-) görenek     
       c-) kanıt                                       d-) kültür
 
    8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
       a-) kardeş                                  b-) dayı
       c-)  hala                                        d-) enişte
 
    9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
 
        a-) Yazılı tarih yöntemi
        b-) Sözlü tarih yöntemi
        c-) Araşrırma yöntemi
        d-) Olayları yaşama
 
    10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
 
       a-) Annemizden                                     b-)   Babamızdan
       c-) Kitaplarımızdan                                 d-) Dedemizden
 
    11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
 
       a-) bilimsel buluşlar                             b-) resimler
        c-) kitaplar                                                d-) söylentiler
 
    12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
 
        a -) ileri görüşlülüğü                             b-) açıksözlülüğü
        c-) barışçı                                                   d-) savaşmayı sever
 
    13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
 
       a-)  vatan ve millet sevgisi                  b-) barışçılık
       c-) Egemenlik padişaha aittir             d-) Akılcılık
 
    14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
        a-) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
        b-) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
        c-) Millet egemenliğini esas alma
        d-) Yabancı devletin himayesine girme
 
    15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
 
       a-) Yalnız I                                                  b-)   I ve II
       c-)  II ve III                                                  d-) I,II ve III
 
    16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
 
        a-) Evlenmemiş çocuklar                   b-) Komşular
        c-) Babaanne                                            d-) Amca
 
    17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
 
       a-)   Türkü                                                   b-)   Oyun
        c-) Roman                                                  d-) Düğün
 
    18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
 
        a-) Cirit                                       b-)   Futbol
        c-) Voleybol                              d-) tenis
 
    19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
 
        a-) geleneklerimiz                 b-) göreneklerimiz
        c-) kanıtlarımız                         d-) kültürümüz
 
    20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
 
       a-)  dil                                           b-) kıyafetler
        c-) savaş                                     d-) gelenekler
 
    21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?
       a-) Anne                                     b-) Baba
        c-) Dayı                                        d-) Çocuk
 
    22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?
        a-) Gelenek                               b-) Kanıt
       c-)  Değer                                    d-) Kültür
 
    23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
 
        a-) kültür                                    b-) gelenekler
        c-) dil                                           d-) kalp
 
    24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
        a-) tarih                                      b-) kanıt
        c-) tanık                                      d-) kitap
 
    25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
 
        a-) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
        b-) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
        c-) millet egemenliğini esas alma
        d-) yabancı bir devletin himayesi altına girme
 
    26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
 
        a-) Amasya                                b-) Erzurum
        c-) Ankara                                  d-) Antalya
 
    27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?
        a-) Dil                                          b-) Teknoloji
        c-) Sanat                                     d-) Mimari
    28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
        a-) İzmir'in işgaliyle
        b-) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla
        c-) İstanbul'un işgaliyle
        d-) Sivas Kongresiyle
 
    29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?
 
        a-) evrenselliğini                    b-) anlaşılır olduğunu
        c-) alçak gönüllü olduğunu d-) cömert olduğunu
 
    30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?
        a-) Amasya                                b-) Sivas
        c-) Erzincan                               d-) Erzurum
 
    31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
 
        a-) Doğum tarihini                 b-) Babasının adını
        c-) Maddi durumunu             d-) Nerede doğduğunu
 
    32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
 
       a-) vatan ve millet sevgisi       b-) barışçılık
        c-) egemenlik padişaha aittir    d-) akılcılık
 
 
    33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?
 
        a-) Samsun                               b-) Sivas
        c-) Erzurum                               d-) Antalya
 
    34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?
 
        a-) Dil Birliği                             b-) Tarih Birliği
        c-) Yurt Birliği                           d-) Askerlik yapma
 
    35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?
 
        a-) kurtuluş savaşı                  b-) 1.dünya savaşı
        c-) 2.dünya savaşı                   d-) inönü savaşı
 
 
 
    36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 
        a-) 1-2-3-4                                  b-) 2-1-3-4
        c-) 4-2-1-3                                  d-) 3-2-1-4
    37. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
 
        a-) Kendi yaşıtlarımız            b-) Öğretmenimiz
        c-) Yaşlı akrabalarımız           d-) Komşumuz
 
    38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?
 
        a-) Değer                                    b-) Kültür
        c-) Dil                                           d-) Gelenek
 
    39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?
 
    a-) 4                  b-) 3                    c-) 2                      d-) 1
 
 
   40. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
 
        a-) Kına gecesi                         b-) Asker uğurlama
        c-) Sünnet düğünü                 d-) Konser izleme
 
    41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
 
        a-) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
        b-) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
        c-) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
        d-) Kültürler zaman içinde değişime uğrar
 
 
 
    42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
        a-) annemiz                              b-) ablamız
        c-) dedemiz                              d-) biz
 
    43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
 
       a-) 3-1-2-4                                  b-)   4-3-2-1
       c-) 1-3-2-4                                   d-) 4-1-2-3
 
 
    44. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
        a-) milli hikayeler ve destanlar
        b-) gelenek ve görenekler
        c-) geleneksel giysiler
        d-) noel kutlamaları
 
  
 
 45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
 
        a-) Halkın kahramanlığı            b-) Atatürk'ün liderliği
        c-) Milli birlik ve beraberlik     d-) Komşu ülkeler
 
 
    46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
 
        a-) Golf                                       b-) Cirit
        c-) Bilardo                                  d-) Tenis
 
    47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
 
        a-) Gelenek                              b-) Görenek
        c-) Folklor                                  d-) Teknoloji
 
    48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
        a-) mühendis                           b-) doktor
        c-) öğretmen                            d-) esnaf
 
    49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
 
        a-) yardımlaşma                      b-) dayanışma
        c-)  görevden kaçma              d-) cesaret
 
    50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
 
        a-) Destanlar                            b-) Bilimsel gelişmeler
        c-) Ninniler                                               d-) Bilmeceler
 
    51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
 
        a-) Zafer anıtları                         b-) Kabirler ve şehitlikler
        c-) Gazilere ait madalyalar     d-) Caddeler
 
    52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
 
        a-) Milli mücadele                 b-) Savaşlar
        c-) Kahramanlıklar                  d-) Demokrasi
 
    53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
 
        a-) Yardımseverlik ve cömertlik
        b-) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
        c-) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
        d-) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
 
 
 
    54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
 
        a-) anne                                      b-) baba
        c-) kardeş                                   d-) arkadaş
 
    55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
 
        a-) Basketbol                            b-) Tenis
        c-) Voleybol                              d-) Güreş
 
    56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
 
       a-) dil                                           b-) savaş
      c-) giysiler                                   d-) gelenekler
 
    57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
 
        a-) İç Anadolu                         b-) Karadeniz
        c-) Ege                                         d-) Doğu anadolu
 
    58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
 
        a-) akraba                                  b-) evlat
        c-) aile                                         d-) topluluk
 
    59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
 
        a-) değer                                    b-) kültür
        c-) dil                                           d-) ahlak
 
    60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
       a-) barış                                      b-) boks
       c-) savaş                                      d-) kavga-
 
 

SOSYAL BİLGİLER
KONU: Kültür ve Miras / Geçmişimi Öğreniyorum II
Test
1.    Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev bugün hangi ülkededir?
A. Türkiye
B. Yunanistan
C. Bulgaristan
D. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2.    Mustafa Kemal'in askerliğe ilk adım attığı okul hangisidir?
A. Harp Okulu
B. Selanik Askerî Rüştiyesi
C. Manastır Askerî idadisi
D. Harp Akademisi
3.    Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasın­da yaşanmıştır?
A.1914- 1918 B.1914- 1919 C.1919- 1920 D.1914- 1922
4.      I. Rusya
II. Almanya
III. Fransa
IV. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
V. ingiltere
Yukarıda verilenlerden hangileri Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletlerindendir? A. I-III-V                      B. I-II-III
C. III-IV                          D. II-IV
5.    Mustafa Kemal, üstün komutanlık yete­neği ile kendisinin ve Türk'ün adını tüm dünyaya aşağıdakilerden hangisinde duyurmuştur?
A. Trablusgarp Savaşı
B. Çanakkale Savaşları
C. Kafkas Cephesi
D. Balkan Savaşları
6.    Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
A. Mudanya Ateşkes Antlaşması
B. Montrö Boğazlar Sözleşmesi O Lozan Barış Antlaşması
D. Mondros Ateşkes Antlaşması
7.    Mustafa Kemal'in bütün liderlik Özellikle­rini kullanarak başlattığı Millî Mücadele­nin adı nedir?
A. II. Dünya Savaşı
B. I. Dünya Savaşı O Kurtuluş Savaşı
D. Trablusgarp Savaşı
8.    Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının şartlarından biri değildir?
A. boğazların itilaf devletlerine açılması
B. İstanbul'un işgal edilmesi
O limanlar ve demir yollarının itilaf devletle­rinin kontrolüne bırakılması D. Osmanlı ordusunun dağıtılması
 
 
 
 
 
 
9.    İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki asıl amaçları nedir?
A. Osmanlı Devleti'ni işgal etmek
B. barışı sağlamak
O savaştan kurtulmak D. padişahı devirmek
10. I. Dünya Savaşı sonunda topraklarımızı işgal eden devletler ile işgal ettikleri yerler eşleştirilmiştir.
Eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
A. Fransa - Urfa, Antep ve Maraş
B. İtalya- Antalya ve Konya yöresi
 C. İngiltere - Erzurum, Van, Bitlis
D. Yunanistan – İzmir
11. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramı­mız değildir?
A. Cumhuriyet Bayramı
B. Ramazan Bayramı
C. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
D. 30 Ağustos Zafer Bayramı
12. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. anne                         B. baba
C. babaanne                D. çocuk
13.       I. beğenilmemesi
II. önemsenmemesi
III. teknolojinin gelişmesi
IV. unutulması
Yukarıdakilerden hangileri kültürel öğe­lerin zamanla değişmesine neden olur? A. I-II-A.III-IV              B. II-III
C. I-II                 D. III-IV
14. "Kültürel öğelerin zaman içinde değişerek de   olsa   günümüze   kadar   ulaşmasına
..................................................denir."
ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. kültürel değişim
B. millî kültür
C. gelenek - görenek
D. kültürün sürekliliği
15. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeleri­mizden birisi değildir?
A.sirk gösterileri B.sünnet törenleri C.halk oyunları D.Nevruz Bayramı
16. "Bir topluma ait kültürel öğelerin tamamı,
o toplumun ................................oluşturur."
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Amillî kimliğini
B. geleneklerini
C. göreneklerini
D. eğitimini
17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ata sporlarımız verilmiştir?
A. futbol - basketbol
B. güreş - cirit
C. yüzme - sumo güreşi
D. voleybol - cirit
 
 
 
18. Tarihî Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde düzenlenmektedir?
A. Edirne
B. İstanbul
C. Erzurum
D. Ankara
19. Geçmişe ait kültür eserleri nerelerde sergilenir?
A. okullarda
B. parklarda
C. müzelerde
D. pazarlarda
20. Toplumların kültürel mirasını en çok aşağıdakilerden hangisi yok eder?
A. hırsızlar
B. antikacılar
C. depremler
D. savaşlar1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir?
A) Çeyiz sandığı                   B) Oyuncak kamyon
C) Bilgisayar                         D) Tansiyon aleti
 
2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?
A) Hoşgörü                           B) Anlayış
C) Aile bağları                      D) Dostluk
 
3. Aşağıdakilerden hangisi akrabamızdır?
A) arkadaş                B) öğretmen             
C) komşu                   D) enişte
 
4. “Bir millete özgü kültürel öğelerin tümünü kapsayan değerlere     ……………… denir.” tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) milli kültür                         B) halk oyunları        
C) milli takım                         D) gelenek               
 
5. Aşağıdaki sporlardan hangisi milli sporlarımız arasında yer almaz?
A) güreş                                 B) futbol                    
C) cirit                                                D) ok atma
 
6. Mili kültürümüz yansıtan “Horon” oyunu hangi yöremize ait bir oyundur?
A) İç Anadolu Bölgesi          B) Ege Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi          D) Marmara Bölgesi           
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeleri-miz arasında yer almaz?
A) kına gecelerimiz B) yemeklerimiz      
C) düğünlerimiz        D) doğum günü kutlamaları
 
8. Milli kültürümüz arasında olmamasına rağmen diğer ülkelerle birlikte kutladığımız etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anneler günü                    B) Zafer Bayramı     
C) Halk oyunları                    D) Asker uğurlama
9. Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gaziantep – baklava      
B) Kayseri – mantı   
C) Kahramanmaraş - dondurma   
D) Adana – kaymak
 
10. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan biri değildir?
A) körebe                  B) saklambaç          
C) taso                       D) çelik çomak
 
11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?
A) kilim dokumacılığı            B) halıcılık      
C) çinicilik                             D) boyacılık
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
A) baklava                             B) çiğ köfte               
C) mantı                                 D) tost
 
13. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) saygı                                 B) kan bağı               
C) komşuluk                          D) arkadaşlık
 
14.       I. Ailenin en yaşlı üyesi
II. Aile albümü
          III. Tarih kitapları
Yukarıdakilerden hangileri millî kültürümüzü yansıtan öğelerdir?
A)Yalnız I                    B) II ve III
C) I ve III                     D) yalnız III
 
 
 
 
 
15. I. Aile bireylerinin iş ve meslekleri
             II.     Aile büyüklerinin yaşadığı yerler
           III.     Aile bireylerinin okuduğu okullar
Alper aile tarihi ile ilgili araştırma yapmak istiyor. Araştırmasıyla ilgili olarak aşağıdaki kaynakların hangilerinden yararlanabilir?
A)  I ve II                                 B)  I ve III        
C)  II ve III                               D)  I, II ve III
 
16. Ayşe sözlü tarih çalışması yapmak istiyor. Bunun için aşağıdaki basamaklardan hangisini diğerlerinden önce gerçekleştir-melidir?
A)  Sorular hazırlaması
B)  Konu hakkında ön bilgi toplaması
C)  Görüşmeleri kaydetmesi
D)  Topladığı bilgileri düzenlemesi
 
17. Aşağıdakilerden   hangisi geçmişten getirdiğimiz kültürümüzün öğelerinden biri değildir?
A)Doğum günü kutlamaları       B) Türküler
C)El sanatları                               D) Halk oyunları
 
18.      I. Okçuluk
II. Cirit
III. Güreş
Yukarıdaki spor dallarından hangileri ata sporlarımızdandır?
A)  I ve II                     B)  I ve III
C)  II ve III                   D)  I, II ve III
 
19. “Eskiden düğünlerimizde gelin ata bindirilip erkek evine getirilirdi. Şimdi ise gelin alma töreninin vazgeçilmez aracı otomobil olmuştur.”
Yukarıdaki paragrafta kültür öğelerimizin hangi yönü vurgulanmıştır?
A)  Geçmişten günümüze değişmeden devam ettiği
B)  Toplumdan topluma farklılık gösterdiği
C)  Geçmişten bugüne değişerek taşındığı
D)  Kültür öğelerinin nasıl ortaya çıktığı
20. Aşağıdakilerden hangisi atalarımızın Orta Asya’dan getirdiği spor dallarından biridir?
A)  Basketbol                        B)  Güreş
C)  Boks                                D)  Tekvando
 
21.       I. Düğün törenleri
 II. Halk oyunları
III. Yöresel yemekler
Yukarıdakilerden hangileri   geçmişten günümüze taşıdığımız kültürel öğelerimizdendir?
A)  I ve II                     B)  I ve III
C)  II ve III                   D)  I, II ve III
 
22. Millî kültürümüzü yansıtan öğelere aşağıdakilerden hangisinde rastlayamayız?
A)  Düğünler                          B)  Bayramlar
C)  Maskeli balolar               D)  Şenlikler
 
23. “Yurdumuz Birinci Dünya Savaşı’ndan   sonra işgal edildi. Ülkenin her tarafı tehlikedeydi. Batıda Yunanlılar, doğuda Ermeniler, güneyde Fransızlarla mücadele ediliyordu. Mücadelenin ilk yıllarında düzenli ordu kurulamamıştı. Bölgesel kurtuluş faaliyetleri yapılıyordu.”
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A)  Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizin durumdan
B)  Kurtuluş Savaşı’nda kimlerle mücadele edildiğinden
C)  Düzenli ordunun kazandığı başarılardan
D)  Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında yapılan mücadelenin şeklinden
 
 
1. Hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir faaliyet değildir?
A) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
B) Düğün törenleri
C) Protesto gösterisi
D) Kırkpınar Yağlı Güreşleri
2. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin ata sporu olarak kabul edilmektedir?
A) Beyzbol                 B) Karete
C) Güreş                    D) Futbol
3. Ailemize ait aşağıdaki eşyalardan hangisi geleneklerimizi yansıtır?
A) Çeyiz sandığı       B) Televizyon
C) Buzdolabı             D) Günlük giysiler
4. Halk oyunlarımızdan horon oyunu hangi yöremizin kültürünü yansıtmaktadır?
A) Ege                       B) Karadeniz
C) Akdeniz                D) Güneydoğu Anadolu
5. Bundan elli yıl kadar önce ortaoyunu ve Karagöz ile Hacivat oyunları insanların en büyük seyirlik eğlencesi olmuştur. Günümüzde ise sinema, tiyatro, televizyon dizileri insanların en önemli seyirlik eğlencelerini oluşturmak-tadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Eğlence kültürümüzün zamanla değiştiğini
B) Günümüzde eğlence kültürünün olmadığını
C) Elli yıl önce eğlenceye daha fazla zaman ayrıldığını
D) Eğlence tarzının yöreye göre değiştiğini
6. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?
A) Bayramlarımız                  B) Halk oyunlarımız
C) Türkülerimiz                     D) Yollarımız
7. Ülkemizde düğünlerde gelin ve damadın ellerine kına yakmak yaygın bir olaydır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
A) Yasalarımızın                    B) Geleneklerimizin
C) Dinimizin                          D) Ailemizin
 
8. Ülkemizde büyüklerimizin ve yaşlıların ellerini öpmek saygı örneği geleneksel bir davranış olarak görülmektedir. Avrupa ve Amerika ülkelerinde ise böyle davranışlar yadırganmakta (tuhaf karşılanmakta) dır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Ülkemizde yaşlıların çok olduğunu
B) Avrupa ve Amerika’nın ülkemize uzak olduğunu
C) Geleneklerin topluma göre değiştiğini
D) Avrupa ve Amerika’da büyüklere saygı gösterilmediğini

9.

 
 

 


Bizim kültürümüzde örnek yaşayışıyla öne çıkmış nice değerler vardır. Bunların başında da Mevlana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın en önemli özelliklerindendir?
A)    Çok zengin birisidir.
B)    Bilimde çok önemli buluşlar yapmıştır.
C)   Engin hoşgörüsüyle tüm insanlığı kucaklamıştır.
D)   Çeşitli savaşlara katılarak kahramanlıklar göstermiştir.
10. Bir milletin devamlılığını milli kültürün benimsenmesi ve yaşatılması sağlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi milletin devamlılığına katkı sağlamaz?
A) Geleneklere saygı göstermek
B) İnançlara saygılı olmak
C) Ahlak kurallarına uymak
D) Yeniliklere kapalı olmak
11. Aşağıdakilerden hangisi Türk mutfak kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
A) Pizza                     B) Çiğ köfte
C) Baklava                D) Döner
12. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi hakkında bilgi veren bir kanıt olamaz?
A) İstiklal madalyası
B) Diploma
C) Düğün ve nişan fotoğrafları       

 

 
D) Buzdolabı ve televizyon

 

 
Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
*          Milli kültürüne sahip çıkan milletler daha güçlü olur.
*          Kültürel öğelerin ayırt edici özelliği de vardır.
*          Gelenekler ve görenekler zaman içinde değişime uğramaz.
*          30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramımızdır.
*          Tüm dünya milletleri aynı kültüre sahiptir.
*          Kültürel farklılıklara hoşgörülü olmalıyız.
*          Eski insanlardan farklı giyiniyor olmamız kültürel değişime örnektir.
*          Gülmece ustası Nasrettin Hoca, Kültürel öğelerimizdendir.
*          Dil, önemli bir kültürel öğedir.
*          Cirit ve güreş atalarımızın oynadığı oyunlardandır.
Aşağıda verilen halk oyunlarımızın oynandığı il ve ya bölgelerimizi karşılarına yazınız.
ZEYBEK: ………………………………………….
HORON : ………………………………………...
ATABARI: ……………………………………….
KAFKAS: …………………………………………...
KAŞIK : …………………………………………..
HORA: ………………………………………………
HALAY: ……………………………………………
Aşağıda verilen kültürel öğelerimizle ünlü illerimizi yazınız.
Mevlana: ……………………………………..
Neşet Ertaş: ………………………………..
Aşık Veysel: ………………………………….
Nasrettin Hoca: ……………………………….
Baklava: ………………….Çiğ köfte : ……………
Kaymak: …………………Pastırma: ……………
Büryan kebabı: ……………………………..
Cağ kebabı…………………Mantı: ………………
Mesir Macunu: ………………………………
Halı ve kilim dokumacılığı: ……………….
Safranbolu evleri: ……………………………
Yazma üretimi: ……………………………..
Topkapı, Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız Sarayları, Galata ve Kız Kulesi: ……………
Sıra geceleri: ………………………………
Porselen, Çinicilik: …

 
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM (2.)
 
1.Atatürk ,Türk dilinin zenginleşmesi için aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?
 
a)müzik          b)tiyatro         c)edebiyat   d)resim
 
2)Aile soyağacı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
 
a)büyükanne ve büyükbaba           c)amca ve hala
 
c)anne ve baba                                  d)dayı ve teyze
 
3)Atatürk ’Millete efendilik yoktur.Hizmet etmek vardır.Bu millete hizmet eden onun efendisi
olur.’sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
 
a)vatan sevgisi           b)millet sevgisi
 
c)tarih birliği              d)kültür birliği
 
4)Ceren ,büyükannesinin 1330 doğumlu olduğunu duyunca çok şaşırdı.Çünkü herkesin doğum tarihi
1900’lü yıllardan başlıyordu.
 
Buna göre Ceren’in büyükannesiyle ilgili hangisi söylenebilir?
 
a)Yurt dışında doğdu                                   b)Çok fazla çocuğu olduğu
 
c)Cumhuriyetten önce doğduğu                 d)70 yaşından genç olduğu3
 
5)Aşağıdakilerden hangisi milli kültürün unsurlarından değildir?
 
a)efsaneler   b)düğünler c)dini bayramlar    d)mill, maçlar
 
6)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’yle ilgili olaylardan değildir?
 
a)Yurdun birçok yerinde direniş hareketleri yapıldı
 
b)Mustafa Kemal,19Matıs 1919’da Samsun’a çıktı.
 
c)Osmanlı Devleti,I.Dünya Savaşı’na girdi.
 
d)Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi
 

 
 
7)Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde kadınlara verilen yeni haklardan biri değildir?
 
a)istediği mesleği seçme                   b)eğitim
 
c)seçme ve seçilme                            d)sınırsız özgürlük
 
8)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gercekleşmiştir?
 
a)Sivas Kongresi                   b)Erzurum Kongresi
 
c)TBMM’nin açılışı               d)Cumhuriyetin ilanı
 
9)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir?
 
a)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
 
b)Kılık ve kıyafette yenilik yapılması
 
c)Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi
 
c)Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.
10)Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren veTürkiye’nin bağımsızlığını ilan eden anlaşma hangisidir?
 
a)Mondros Antlaşması                     b)Lozan Antlaşması
 
c)Ankara Antlaşması                        d)Gümrü Antlaşması
 
11)”Taş çağı giyecekleri ,hayvan derilerinin kemikten bir iğne ile birbirine dikilmesiyle hazırlanırdı.”
 
Buna göre günümüzdeki giysileriizi düşündüğümüzde kültürün hangi özelliği karşımıza
çıkar?
 
a)toplumsaldır                       b)farklılık demektir
 
c)değişkendir                         d)işlevseldir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12)”Atatürk ,askerlikten eğitime,sanattan hukuk ve tarihe kadar pek çok alanda eser vermiş ve başarılı sonuçlar almıştır.”
Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine örnektir?
 
a)ileri görüşlülüğü                b)alçak gönüllü
 
c)vatanseverliği                     d)çok yönlülüğü
 
13)Ülkemizde cami ve kilisenin yan yana yer alması halkımızın hangi özelliğini yansıtır?
 
a)konukseverlik        b)çalışkanlık              c)yardımseverlik    d)hoşgörülü olma
14)Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de toplanan I. TBMM’nin görevleri arasında değildir?
 
a)bağımsız bir Türk devleti kurmak
 
b)vatanı düşman işgalinden kurtarmak
 
c)cumhuriyeti ilan etmek
 
d)düzenli bir ordu kurmak
 
15)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılır?
 
a)Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
 
b)Kongrelerin yapılması
 
c)Düzenli ordunun kurulması
 
d)TBMM’nin açılması
 
16) Aşağıdakilerden hangisi milleti bir arada tutan unsurlardan biri değildir?
 
a)dil birliği                 b)tarih birliği             c)kültür birliği           d)din birliği
17)Konukseverlik ,yardımseverlik gibi gelenek ve göreneklerimiz, mertlik, doğruluk gibi değerlerimiz aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
 
a)sanatseverlik          b)kültür          c)vatan sevgisi           d)tarihi birliktelik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18)Türk kadını ,hangi alandaki haklarını pek çok avrupa ülkesi kadınından önce almıştır?
 
a)siyasi           b)kültürel    c)sosyal             d)ekonomik
19)Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?
 
a)Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
 
b)Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
 
c)TBMM’nin açılması
 
d)Lozan Antlaşması’nın imzalanması
 
20)Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih çalışmasında kullanılan araçlardandır?
 
a)fotoğraf albümü b)kayıt cihazı               c)tarih atlası d)harita ve yıllıklar
 
21)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?
 
a)ülkenin bağımsızlığını sağlamak
 
b)sınırları genişletmek
 
c)ulusal egmenliği gerçekleştirmek
 
d)ülkeyi işgalden kurtarmak
22)Anadoludaki bütün ulusal cemiyetlerin “Anadolu veRumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti “adı altında birleştirilmesine nerede karar verilmiştir?
 
a)Amasya’Genelgesi’nde                  b)Erzurum Kongresi’nde
 
c)Sivas Kongresi’nde                        d)TBMM’de
 
23)Düşmanlar yurdumuzu hangi savaştan sonra işgal etmiştir?
 
a)I.Dünya Savaşı                  b)Kurtuluş Savaşı
 
c)Çanakkale Savaşı              d)II. İnönü Savaşı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorular derlemedir.

 
 
 
 
24)Milli Mücadele ‘de çarpışmalar hangi anlaşma ile sona ermiştir?
 
a)Mudanya Ateşkes Anlaşması
 
b)Mondros Ateşkes Anlaşması
 
c)Moskova Antlaşması
 
d)Ankara Antlaşması
25)TBMM, Milli Mücadele ‘de eşine ender rastlanan bir savunma yaptığı için hangi şehrimize “Gazi”ünvanı vermiştir?
 
a)Antep                  b)Maraş           c)Urfa                  d)Adana
 
26)Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan yenileklerden biridir?
 
a)Saltanatın kaldırılması
 
b)Halifeliğin kaldırılması
 
c)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
 
d)Soyadı Kanunu’nun kabulü
 
27)Aşağıdakilerden hangisi milleti bir arada tutan kültür unsurudur?
 
a)din       b)dil             c)bağımsızlık               d)vatan
 
28)Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türk milletiyle benzer kültür unsurlarına sahiptir?
 
a)Amerika                     b)Fransa                 c)Rusya          d)Azerbaycan
 
29Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki alanların hangisinde yapılmış yeniliklerden biridir?
 
a)siyasal                b)toplumsal                     c)ekonomi                   d)eğitim
 
30)Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene.”sözü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
 
a)Onuncu Yıl Marşı’nda                  b)İstiklal Marşı’nda
 
c)Gençliğe Hitabe’de                        d)Onuncu Yıl Nutku’nda
 
31)Farklı düşünce ve inanca sahip insanların bir arada yaşaması hangi özelliği yansıtır?
 
a)hoşgörülülük          b)çalışkaklık              c)doğruluk                 d)yardımseverlik
 
32)Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan unsurlardan değildir?
 
a)halk türküleri         b)teknik buluşlar   c)ulusal bayramlar d)halk oyunları
 
 
Sorular derlemedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AŞAĞIDAKİ NOKTALI YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ
 
1)İlgili kişilerle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan bilgilerin aktarıldığı tarihe
                                      
... denir.
 
2)Türklerin at üzerinde ellerinde uzun sopalarla oynadıkları ata sporu ....................................... .. tir.
 
3)Eskiden insanlar aydınlanmak için................................... ...lambası kullanırmış.
 
4)Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde .................................... ...ile savaşmıştır.
 
5)Düşman işgaline karşı halk ................................................. .adı verilen yerel kuvvetleri
oluşturmuştur.
 
6).......................... ..ve...................................... ...şehirlerinde Mustafa Kemal başkanlığında
kongreler toplanmıştır.
 
7)Mustafa Kemal’in .................................. ...’a çıkışı ile milli mücadele başlamıştır.
 
8)Bugünkü sınırlarımız......................... .ile kesin olarak çizilmiştir.
 
9)Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi .......................... .’ndan sonra verilmiştir.
 
10)9 Eylül 1922’de ........................... ...Yunan işgalinden kurtarılmıştır.
 
11)TBMM’nin varlığını tanıyan ilk devlet olan........................... .ile........................ .Anlaşması
imzalanmıştır.
 
 

 

 

 
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME TESTİ
 
1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir?
            A) Çeyiz sandığı                      B) Oyuncak kamyon                C) Bilgisayar                D) Tansiyon aleti
 
2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?
            A) Hoşgörü                B) Anlayış                    C) Aile bağları             D) Dostluk
 
3. Aşağıdakilerden hangisi akrabamızdır?
            A) arkadaş                  B) öğretmen                 C) komşu                    D) enişte
 
4. “Bir millete özgü kültürel ögelerin tümünü kapsayan değerlere     …………………….. denir.” Tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
            A) milli kültür               B) halk oyunları                       C) milli takım                           D) gelenek                  
 
5. Aşağıdaki sporlardan hangisi  milli sporlarımız arasında yer almaz?
            A) güreş                      B) futbol                      C) cirit                         D) ok atma
 
6. Mili kültürümüz yansıtan “Horon” oyunu hangi yöremize ait bir oyundur?
            A) İç Anadolu Bölgesi             B) Ege Bölgesi            
C) Karadeniz Bölgesi                          D) Marmara Bölgesi   
 
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?
            A) kına gecelerimiz                              B) yemeklerimiz          
C) düğünlerimiz                                   D) doğum günü kutlamaları
 
8. Milli kültürümüz arasında olmamasına rağmen diğer ülkelerle birlikte kutladığımız etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Anneler günü                                  B) Zafer Bayramı                    
C) Halk oyunları                                  D) Asker uğurlama
 
9. Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
            A) Gaziantep – baklava                       B) Kayseri – mantı      
            C) Kahramanmaraş - dondurma          D) Adana – kaymak
 
10. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan biri değildir?
            A) körebe                    B) saklambaç               C) taso                        D) çelik çomak
 
11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?
            A) kilim dokumacılığı    B) halıcılık                    C) çinicilik                   D) boyacılık
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
            A) baklava                   B) çiğ köfte                  C) mantı                      D) tost
 
13. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
            A) saygı                       B) kan bağı                  C) komşuluk                D) arkadaşlık
 
 
 
14. “Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ……………….. denir. “
            A) gelenek                   B) dil                           C) kültür                      D) değer
 
15. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Sevr Antlaşması                              B) Mondros Ateşkes Antlaşması                    
            C) Lozan Barış Antlaşması                   D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 
16. Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?
            A) İngilizler                  B) Fransızlar                            C) İtalyanlar                 D) Ermeniler
 
17. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletler arasında bulunmamaktadır?
            A) Almanlar                 B) İngilizler                  C) Fransızlar                            D) Yunanlılar
 
18. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız hangi olayla başlamıştır?
            A) TBMM’nin açılmasıyla                                           B) Erzurum Kongresi’yle
            C) M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla              D) Sivas Kongresi’yle
 
19. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
            A) 19 Mayıs 1919                               B) 23 Nisan 1920                   
C) 30 Ağustos 1922                            D) 29 Ekim 1923        
 
20. TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
            B) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
            C) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
            D) Ankara başkent olmuştur.
 
21. Milli Mücadele’de en fazla savaş kiminle yapılmıştır?
            A) İngilizler                  B) Fransızlar                            C) Ermeniler                            D) Yunanlılar
 
22. Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden kurtaran illerimiz arasında değildir?
            A) Gaziantep               B) Kahramanmaraş                  C) Antalya                   D) Şanlıurfa
 
23. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?
            A) Sakarya Meydan Savaşı                             B) Çanakkale Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı                   D) I. İnönü Savaşı
 
24. Milli Mücadele aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir?
            A) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle                       B) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla 
            C) TBMM’nin açılmasıyla                               D) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla
 
25. Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?
            A) Cumhuriyet             B) Padişahlık               C) Krallık                    D) Sultanlık
 
 
 
BAŞARILAR DİLERİM.1. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev bugün hangi ülkededir?
A. Türkiye        B. Yunanistan
C. Bulgaristan  D. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 
2. Mustafa Kemal'in askerliğe ilk adım attığı okul hangisidir?
A. Harp Okulu
B. Selanik Askerî Rüştiyesi
C. Manastır Askerî idadisi
D. Harp Akademisi

 
3. Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasın-da yaşanmıştır?
A.1914- 1918              B.1914- 1919
C.1919- 1920              D.1914- 1922

 
4. I. Rusya
II. Almanya
III. Fransa
IV. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
V. ingiltere
Yukarıda verilenlerden hangileri Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletlerindendir? A. I-III-V B. I-II-III
C. III-IV D. II-IV

 
5. Mustafa Kemal, üstün komutanlık yete-neği ile kendisinin ve Türk'ün adını tüm dünyaya aşağıdakilerden hangisinde duyurmuştur?
A. Trablusgarp Savaşı
B. Çanakkale Savaşları
C. Kafkas Cephesi
D. Balkan Savaşları

 
6. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
A. Mudanya Ateşkes Antlaşması
B. Montrö Boğazlar Sözleşmesi O Lozan Barış Antlaşması
D. Mondros Ateşkes Antlaşması

 
7. Mustafa Kemal'in bütün liderlik Özellikle-rini kullanarak başlattığı Millî Mücadele-nin adı nedir?
A. II. Dünya Savaşı
B. I. Dünya Savaşı O Kurtuluş Savaşı
D. Trablusgarp Savaşı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının şartlarından biri değildir?
A. boğazların itilaf devletlerine açılması
B. İstanbul'un işgal edilmesi
C. limanlar ve demir yollarının itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması
D. Osmanlı ordusunun dağıtılması

9. İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki asıl amaçları nedir?
A. Osmanlı Devleti'ni işgal etmek
B. barışı sağlamak
C. savaştan kurtulmak
D. padişahı devirmek

 
10. I. Dünya Savaşı sonunda topraklarımızı işgal eden devletler ile işgal ettikleri yerler eşleştirilmiştir.
Eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
A. Fransa - Urfa, Antep ve Maraş
B. İtalya- Antalya ve Konya yöresi
C. İngiltere - Erzurum, Van, Bitlis
D. Yunanistan – İzmir

 
11. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramı-mız değildir?
A. Cumhuriyet Bayramı
B. Ramazan Bayramı
C. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
D. 30 Ağustos Zafer Bayramı

 
12. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. anne              B. baba
C. babaanne       D. çocuk

 
13. I. beğenilmemesi
II. önemsenmemesi
III. teknolojinin gelişmesi
IV. unutulması
Yukarıdakilerden hangileri kültürel öğe-lerin zamanla değişmesine neden olur? A. I-II-A.III-IV B. II-III
C. I-II D. III-IV

 
14. "Kültürel öğelerin zaman içinde değişerek de olsa günümüze kadar ulaşmasına
..................... ..................... ........denir."
ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. kültürel değişim
B. millî kültür
C. gelenek - görenek
D. kültürün sürekliliği

 
15. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeleri-mizden birisi değildir?
A.sirk gösterileri     B.sünnet törenleri  
C.halk oyunları       D.Nevruz Bayramı

 
16. "Bir topluma ait kültürel öğelerin tamamı,
o toplumun ..................... ...........oluşturur. "
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A. millî kimliğini           B. geleneklerini
C. Göreneklerini            D. eğitimini

 
17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ata sporlarımız verilmiştir?
A. futbol – basketbol       B. güreş - cirit
C. yüzme - sumo güreşi D. voleybol - cirit

18. Tarihî Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde düzenlenmektedir?
A. Edirne              B. İstanbul
C. Erzurum           D. Ankara

 
19. Geçmişe ait kültür eserleri nerelerde sergilenir?
A. Okullarda       B. parklarda
C. Müzelerde      D. pazarlarda

 
20. Toplumların kültürel mirasını en çok aşağıdakilerden hangisi yok eder?
A. Hırsızlar         B. antikacılar
C. Depremler      D. savaşlar                                                      
                                  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
 • İnsanlar geçmişlerini öğrenmek için …………………………… yararlanırlar.
 • Geçmişte yapılan hatalardan ders alıp, …………………. daha emin adımlarla ilerleyebiliriz.
 • Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ……………………… denir.
 • Bir milletin üzerinde yaşadığı, sınırları belli olan toprak parçasına ………………… denir.
 • Toplumun sahip olduğu …………………., düşünce, ……………. yaşam biçimine kültür denir.
 • Mustafa Kemal …………… yılında ……………….. doğdu. Annesi …………. Hanım, babası ………………. Efendi’dir.
 • Mustafa Kemal ilk başarısını …………………………..’ta İtalyanlara karşı kazandı.
 • Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında ……………….. tarihinde ……………. Antlaşması imzalandı.
 • Mustafa Kemal, ………………. Mayıs ……………da, Samsun’a çıkarak ……………………….. başlatmıştır.
 • Bölge halkının haklarını korumak amacıyla Doğu Anadolu ……………………………………. Cemiyeti kuruldu ve Erzurum’da bir ………………………. toplanılmasına karar verildi.
 • Misak- i Milli kararlarının çıkarlarına uygun olmadığını gören ……………….. devletleri, ……………………… işgal ettiler.
 • Türk ordusu yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için üç cephede savaştı, Doğu Cephesi’nde ……………………….. Batı Cephesi’nde ……………………………….. Güney Cephesi’nde ise ……………………………. savaştı.
 • TBMM ile Ermenistan arasında …………………………………. Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile TBMM’nin ……………………………. alanında kazandığı ilk siyasi başarıdır.
 • Sakarya Meydan Muharebesi sonunda TBMM Mustafa Kemal Paşa’ya “……………………….” rütbesi ve “…………………………………..”madalyası verdi.
 • 24 Temmuz 1923’te …………………………………. Antlaşması imzalandı.

……………………………………………….

 
…………………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………….
Milli mücadele döneminde yapılan savaşları kronolojik sırasıyla aşağıdaki alanların içine yazınız.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olup olmadığını biliyor musunuz? Doğru olduğuna emin olduğunuz cümlelerin sonundaki kutucuğa ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız. Daha sonra yanıtları kontrol ediniz.

 
 

 

 
 
 
 

 • Aile tarihimizi öğrenirken başvuracağımız ilk kaynak büyüklerimizdir.                               (     )
 • 1. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’nda büyük başarı kazandı.   (     )
 • Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenilerle mücadele edildi.                                    (     )
 • Erzurum Kongresi alınan kararları bakımından bölgesel bir kongredir.                               (     )
 • Moskova Antlaşması TBMM’nin ilk siyasi başarısıdır.                                                             (     )
 • Güney Cephesi’nde savaş İtalyanlarla imzalanan Ankara Antlaşması ile sona erdi.             (     )
 • 1. İnönü Savaşı sonunda TBMM ile Sovyetler Birliği arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Doğu sınırımız çizildi.                                                                                                                     (     )
 • Mondros Antlaşması sonrası İtalyanlar İzmir ve çevresini işgal ettiler.                                   (     )
 • Doğu Cephesi Komutanlığına Kazım Karabekir Paşa atandı.                                                   (     )
 • 2. İnönü Savaşı sonunda Yunan birlikleri büyük kayıplara uğradı.                                         (     )
 • 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Meydan Savaşı savunma amaçlı, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan savaşı ise saldırı amaçlı yağılmıştır.         (    )
 • Türk Ordusu 10 Eylül 1922’de İzmir’e girdi.        (     )
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Trakya, İstanbul ve Boğazlar silahlı bir çatışmaya girmeden kurtarıldı. (     )
 • Lozan Barış Antlaşması ile bütün Dünya ülkeleri, Yeni Türk Devleti’ni ve bağımsızlığını resmen tanıdılar.    (     )
 • Tarih, insanların geçmişteki yaşantılarını yer ve zaman bildirerek anlatan bir bilim dalıdır. (    )
 • Ailemizin tarihini tarih kitaplarını araştırarak buluruz.                                                            (     )
 • Kültür, toplumumuzun sahip olduğu duygu, düşünce, inanış ve yaşam biçimidir.                  (     )
 • Milli kültürümüzü yansıtan öğeler arasında İngilizce bilmek de vardır.                                  (     )
 • Bayramlarda el öpmek, ikramlarda bulunmak, küsleri barıştırmak kültürümüzü yansıtır. (     )
 • Yardımseverlik ve misafirperverlik Türk milletinin sahip olduğu en önemli değerlerdir.     (     )
 • Mustafa Kemal, ilk askerlik başarısını Trablusgarp’ta vermiştir.                                             (     )
 • Yurdumuzun batısında Ermenilerle savaşılmıştır.                                                                       (     )
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal Balkan Cephesi’ndeydi.    (     )
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkiyi Osmanlı Hükümeti verdi.                                       (     )
 • Tarihi öğrenmekle ………………………….. gelişir.
 • ……………………………… de tarihi vardır.
 • ………………………….. toplumun sahip olduğu duygu, düşünce, insanın yaşam biçimidir.
 • ……………………. Oyunlarımız bazen neşeyi, bazen kederi hareketleriyle belli eder.
 • Atatürk ………………….. kültürün ………………. ve ………………… çok önem vermiştir.
 • Kütahya’da ………………….. sanatı en iyi şekilde gelişmiştir.
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı …………. Mayıs …………… tarihi Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 • Çanakkale Cephesi’nde ……………………….. büyük zaferler kazandı.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ……………………. Tarihinde, …………………… adasının ………………………… Liman’ında imzalanmıştır.
 1. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 
   
    1914 yılında I.Dünya Savaşı denilen büyük bir savaş çıktı. Bu savaşa Osmanlı Devleti de katıldı.
Savaşın sonunda Osmanlı Devleti ve yanında savaştığı devletler yenildi. Osmanlı Devleti 30 Ekim
1918’de …………………………………. Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre Türk ordusu dağıtıldı. Düşmanlar 7. maddeye dayanarak yurdumuzun her yerini işgal etmeye başladılar.
    Mustafa Kemal yurdu kurtarmak amacıyla 19 Mayıs 1919’da …………. çıktı. …………….. ‘da bir genelge yayımlayarak vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu duyurdu. ………….. ve ……………’ ta kongreler yapıldı.
    Ardından Kurtuluş Savaşı başlatıldı.
 
 
2. Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığımız savaşları sırasıyla yazınız.
 
 
 
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” koyunuz.
 
 1. I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında katıldık.
 2. I. Dünya Savaşı’nın sonunda Karlofça Antlaşması’nı imzaladık.
 3. I. Dünya Savaşı sonucunda Fransızlar, Güneydoğu Anadolu Bölgemizi; İtalyanlar, Akdeniz Bölgesi’ni; İngilizler, Karadeniz Bölgesi’ni ve Yunanlılar Ege Bölgesi’ni işgal ettiler.
 
 
B. BÖLÜMÜ – TEST
 
1. Türkiye Cumhuriyeti’nden önceki devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?
    A. Hun Devleti            B. Selçuklu Devleti             C. Osmanlı Devleti           D. Göktürk Devleti
 
2.   I. Dünya Savaşı’ndan sonra İzmir ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
     A. İngiltere              B. Yunanistan              C. Fransa                D. İtalya
 
 
3. Düzenli ordularımızın kazandığı ilk zafer hangisidir ve hangi devlete karşı kazanılmıştır?
    A. 1. İnönü Savaşı      B. Sakarya Savaşı     C. Büyük Taarruz       D. Kütahya-Eskişehir Savaşları
 
4. Aşağıda Kurtuluş Savaşı sırasında savaştığımız cepheler ve karşısında savaştığımız kuvvetler verilmiştir. Hangi eşleşme yanlıştır?
     A. Batı Cephesi-Yunanlılar                                              B. Doğu Cephesi-Ermeniler 
     C. Güneydoğu Cephesi - Fransızlar                               D. Karadeniz Bölgesi- İtalyanlar
 
5. Toplumumuzun el sanatlarını, geleneklerini, masallarını, türkülerini, kıyafetlerini inceleyen bilim dalına ne denir?
     A. soy ağacı                 B. secere                  C. folklor                    D. kronoloji
 
 
 
YAŞADIĞIMIZ YER ÜNİTESİ
A. BÖLÜMÜ
 1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 
 İki yön arasındaki yöne …………………… denir.
 Güney ile batı arasındaki yöne ……………………….. denir.
 Sabah erken saatte sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere doğru uzatırsak arkamız(ensemiz)
 ………….. yönünü gösterir.
 Yönümüzü en doğru şekilde ……………. ile buluruz.
 Bir yerin kuşbakışı görümünün kabataslak çizimine ……………. denir.
 Karınca yuvalarının ağızları ……………… bakar, yuvadan çıkardıkları toprakların oluşturduğu kum tepesi ise ……………. gösterir.
 
 
   2. Aşağıdaki haritada   illerde görülen hava durumlarını yazınız.
 
 
 3. Doğal unsur, beşeri unsur   nedir? Açıklayıp örnek veriniz.
 
 
 
 B. BÖLÜMÜ - TEST
 
 1. Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız.
     A. karınca yuvası               B. Kutup Yıldızı            C. Güneş                       D. Ay
 
2. Aşağıdaki haritaya göre Urfa’da oturan bir kişi Giresun şehrinin hangi yönde olduğunu söyler?
 
    A. Batı                       B. Doğu                   C. Kuzey                              D. Güney
 3. Aşağıdakilerden hangisi krokilerde kesinlikle gösterilmesi gereken yerlerden biri değildir?
 
      A. Hastaneler                 B. Okullar             C. Arabalar               D. Ana yollar
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?
      A. Sel          B. Deprem          C. Heyelan              D. Yangın
 
 5. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden değildir?
 
   A. ağır eşyaları duvara monte etmek          B. deprem planı yapmak
   C.binaları çok katlı yapmak                          D. deprem çantası hazırlamak
KÜLTÜR VE MİRAS

1)
I.
Cirit
II.
Futbol
III.
Sörf
IV.
Güreş
 
Yukarıdaki spor dallarından hangisi ya da hangileri ata sporlarımızdandır?
A)  I ve II B)  I ve III C)  Yalnız II   D)  I ve IV
 
2) Çok eski bir oyun olan Karagöz oyununun günümüzde bazı otellerde, eğlence yerlerinde oynatılması bu oyunun hangi özelliğini yansıtır?
A)  geleneksel olması
B)  farklı olması
C)  çocuklara yönelik olması
D)  dilinin anlaşılır olması
 
Annem, anneannesinden kalan gümüş kemeri sarıp sarmalayıp özenle valize yerleştirdi. Onun tarihî değeri olduğunu, satıldığında çok para edeceğini ama onu hiçbir zaman satmayı düşünmediğini söyledi.
(3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.)
 
3) Gümüş kemerin değerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  çok ağır olması
B)  anneannesinin kemeri olması
C)  tarihî bir değeri olması
D)  gümüşün değerli olması
 
4) Annemin “Kemeri hiçbir zaman satmayı düşünmüyorum.” demesinden aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?
 
A)  tarihî değeri olan nesneleri korumak gerektiği
B)  geçmişe saygı duyduğu
C)  tarihî eşyaların kıymetli olduğu
D)  kullandığımız eski eşyaların saklanması
 
5) Tarihte Türklerin oynadığı oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?
 
A)  Büyüklerin eskiden oynadıkları oyunları anlatmaları
B)  Güreş müsabakalarının yapılması
C)  Olimpiyatlara katılmak
D)  Tarihî kitaplardan oyunlarla ilgili bilgiler edinmek
 
6)
I.
Ailenin en yaşlı üyesi
II.
Sınıf arkadaşları
III.
Gazete makaleleri
IV.
Aile albümü
 
Canan, aile tarihi ile ilgili araştırma yapmaktadır. Araştırmasıyla ilgili olarak yukarıdaki kaynakların hangilerinden yararlanabilir?
A)  I ve II B)  III ve IV C)  II ve III    D)  I ve IV
 
7) Aile tarihi ile ilgili araştırma yapan biri aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?
A)  Aile bireylerinin zihinsel özelliklerine
B)  Aile büyüklerinin yaşadığı yerlere
C)  Aile bireylerinin iş ve mesleklerine
D)  Aile büyüklerinin giysilerine
 
8) Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir?
A)  dinî bayramlarımız
B)  doğum günü kutlamalarımız
C)  millî bayramlarımız
D)  gelenek ve göreneklerimiz
 
9) Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin geçmişten bugüne değişerek taşındığına örnek olarak gösterilebilir?
 
A)  Dinlenmek için deniz kıyılarının tercih edilmesi
B)  Gelinlere kına gecesi yapılması
C)  Günümüzde “talebe” yerine “öğrenci” kelimesinin kullanılması
D)  Bilet almak için gişede kuyruğa girilmesi
 
10) Millî Mücadele aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
 
A)  Atatürk’ün meclisi kurmasıyla
B)  Atatürk’ün Samsun’a gitmesiyle
C)  Atatürk’ün Erzurum’a gitmesiyle
D)  Atatürk’ün Sivas’ı kurtarmasıyla
 
11)
A)  Millî Mücadele’de kadınlarda var güçleriyle çalışmıştır.
B)  Türk halkı Millî Mücadele döneminde özverili davranmıştır.
C)  Türkler düşmana esir düşmüştür.
D)  Türk halkı vatanseverdir.
 
12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşmasını kabul etmedi.
B)  Sevr Antlaşmasıyla bugünkü sınırlarımız çizildi.
C)  Sevr Antlaşması Türk vatanının parçalanmasını öngören bir belgedir.
D)  10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması imzalandı.
 
 
 
 
13)
I.
Erzurum Kongresi
II.
Sakarya Meydan Savaşı
III.
Atatürk’ün Samsun’a çıkması
IV.
İstanbul’daki meclisin dağıtılması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 
A)  III, I, IV, II        B)  II, IV, III, I
C)  IV, II, I, IV       D)  IV, I, II, III
 
14) Atatürk’ün “Türk Milleti, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çizdikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve erdemi milletlerarasında tanınır.” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
 
A)  Türk siyasetinin   B)  Türk egemenliğinin
C)  Türk barışının      D)  Türk kültürünün
 
15) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında en önemli rolü oynayan Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in hangi özelliği Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlayan en büyük etken olmuştur?
 
A)  vatanseverliği    B)  cesareti
C)  yenilikçiliği         D)  saltanata karşı oluşu
 
16)
I.
Sözlü tarih çalışması geçmişle ilgili bilgi toplamaya yarar.
II.
Aile tarihi araştırılırken sadece yazılı kaynaklar kullanılır.
III.
Aile tarihi araştırılırken aile fotoğraflarından yararlanılır.
 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)  Yalnız I   B)  II ve III C)  I ve II   D)  I ve III
 
17) Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzün örneklerinden değildir?
 
A)  düğünler B)  geziler C)  kıyafetler   D)  bayramlar
 
18) Mehmet, dedesinin cep saatini, anı olarak çekmecesinde saklamaktadır. Mehmet böyle davranarak aşağıdakilerden hangisini korumak istemiş olabilir?
 
A)  bireysel çıkarlarını    B)  ailesinin çıkarlarını
C)  ulusal değerleri        D)  aile kültürünü
 
19)Dedem bayram sabahı, “Nerede o eski bayramlar!” dedi. Dedemin ifadesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A)  Bayramların daha coşkulu kutlandığını
B)  Bayramların artık kutlanmadığını
C)  Kültür ögelerinin zamanla değiştiğini
D)  Kültür ögelerinin değişmediğini
 
 
20) Günümüzde “mektep” yerine “okul”, “tayyare” yerine “uçak” kelimelerini kullanmaktayız. Bunlar, hangi kültürel ögenin değişimine örnek gösterilebilir?
A)  dil   B)  oyun C)  kutlamalar    D)  müzik
 
21) Her yörenin farklı halk oyunları vardır. Horon hangi bölgemizin halk oyunudur?
A)  Ege Bölgesi            B)  Akdeniz Bölgesi
C)  Karadeniz Bölgesi    D)  Doğu Anadolu Bölgesi
 
22) Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir?
 
A)  Nasrettin Hoca Fıkraları B)La Fontaine Masalları
C)  Oğuz Kağan Destanı    D)  Dede Korkut Masalları
 
23) Aslıların evindeki;
I.
Ninesinden kalan kahve değirmeni
II.
Duvarda asılı İstiklal Madalyası
III.
Anne ve babasıyla çektirdikleri fotoğraf
ögelerden hangisi ya da hangileri millî kültürü yansıtır?
A)  Yalnız I    B)  I ve II   C)  I ve III   D)  II ve III
 
24) Dua Tepe’de Mustafa Kemal’in, İsmet İnönü’nün, Fevzi Çakmak ve Halide Edip Adıvar’ın heykelleriyle 5713 şehit askeri temsilen 81 şehidin isimleri yer almaktadır.
Yukarıda anlatılanlardan çıkarılacak sonuç hangi seçenekte verilmiştir?
A)  Heykellerimizi korumamız gerektiği
B)  Ülkemizde pek çok anıt bulunduğu
C)  Dua Tepe’nin turistik bir yer olduğu
D)  Millî Mücadele’de çok şehit verdiğimiz
 
25) “İtilaf devletlerinin işgallerine karşı yurdumuzda ...........………......... kurulmuştur.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 
A)  cemiyetler B)  kuleler C)geçitler D)kütüphaneler
 
26) Yunanlıların Anadolu’daki ilerleyişini durduran savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)  I. Dünya Savaşı     B)  Sakarya Savaşı
C)  Balkan Savaşları    D)  II. Dünya Savaşı
 
27) Hangi Anlaşma Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki hâkimiyetine son veriyordu?
A)  Mudanya Ateşkes Anlaşması
B)  Lozan Barış Antlaşması
C)  Mondros Ateşkes Anlaşması
D)  Ankara Antlaşması
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
D
A
C
D
B
D
A
B
C
B
C
B
A
D
A
 C
 A
 C
 
 


Uğruna Ölmekse eğer seni yaşatmak,
Bin defa ölürüm de adına leke sürdürmem
Gururdur,namustur bayrak ve sancak,
Aksa da kanım korkma düşmanı güldürmem..
 
4.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI

I.Dünya Savaşı 1914 yılında başladı 1918 yılında bitti.Yaklaşık 4 yıl sürdü. Çanakkale Savaşı 1.Dünya Savaşı İçinde yapılmıştır.
 I.Dünya Savaşı sonun da Almanya savaşı kaybettiği için bizde kaybetmiş sayıldık.
 I.Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
Mondros Ateşkes Antlaşması : 30 Ekim 1918
Bu Antlaşma ile Osmanlı Devleti her bakımda etkisiz hale getiriliyordu. ,
Haberleşme ve ulaşım araçlarına el konulacak.
Osmanlı ordusu dağıtılacak
Silahlara ve askeri araçlara el konulacak.
İstanbul ne Çanakkale boğazlarının kontrolü düşman devletlerine verilecek
7.Madde :Düşman güçleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bölgeleri işgal etme hakkına sahip olacaktır
(bu madde yi kullanarak işgaller başladı)
24.Madde:Doğudaki 6 ilde bir kargaşa çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
Osmanlı devleti bu antlaşmayı Yunanistan’ın
Limni Adası’nın Mondros limanı’nda imzaladı.
   Mustafa Kemal bu antlaşmayı kabul etmedi.
Ordusunu dağıtmadı.Bir çok gizli toplantılar
Yaparak halkı milli mücadele için örgütledi
Halk zaten doğu illerinde,sömürge olmamak manda ve himaye altına girmemek için ayaklanmalara başlamıştı bile..
 Mondros Ateşkes antlaşmasını uygulamakta zorluk çeken düşman devletleri daha sert bir anlaşma olan Sevr antlaşmasını Osmanlı Devleti ile imzaladı.M. Kemal bu antlaşmayı da tanımadı.(bu antlaşma ile topraklarımızı kaybetmeye başladık)
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı planlamak için 19 Mayıs 1919 yılında Samsun a çıktı. Bu olay Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktası olarak kabul edildi.
 
 
 
 
Kurtuluş Savaşını planlamak için öncelikle
Amasya Toplantısı         : 21 Haziran 1919
ERZURUM KONGRESİ : 23 TEMMUZ 1919
SİVAS KONGRESİ       : 4 EYLÜL 1919
   Yapıldı.
Kurtuluş Savaşı =   İstiklal Harbi
Kurtuluş Savaşında En ağır Çatışmalar batı ve doğu cephesinde olmuştur?
Batı Cephesi:
        Komutan :İsmet İnönü
         Düşman :Yunanlılar
Savaşlar
 • 1.İnönü Savaşı
 • 2.İnönü Savaşı
 • Sakarya Savaşı ;(Mustafa Kemale gazilik ve mareşallik unvanı bu savaşta verildi)
 • Başkumandanlık Meydan Savaşı
Doğu cephesi
   Komutan :Kazım Karabekir
   Düşman : Ermeniler
   Sonuç :Gümrü Antlaşması yapıldı.
Güney Cephesi :
 Düşman : İtalyan ve Fransızlar
Sonuç :Ankara Antlaşması yapıldı.
 
İtalyanlarla çok fazla çatışma yaşanmadı Fransızlarla Maraş Urfa ve Antep’te çok kanlı çatışmalar oldu. Halk( kuvay-i milliye) birlikleri bu bölgede çok başarılı oldular. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında sonra
Maraş’a “Kahraman”
Antep ‘e “Gazi”
Urfa’ya “Şanlı” unvanı verildi.
          LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
24 Temmuz 1923(İSVİÇRE)
Bu antlaşma ile bağımsızlığımızı bütün dünyaya ilan ettik.
 • 1-Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ,özgür yepyeni bir cumhuriyetti.Bütün Dünya bundan sonra bunu böyle bilsin ve kabul etsin..

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARIMIZ
        Her ülkenin var oluşunda emeği geçen insanların;
         *. Kahramanlıkları,
         *. Fedakârlıkları,
         *. Ülkeleri uğruna canlarını hiçe saymaları asla unutulmaz ve anıları zihinlerde hep canlı kalır.
         Hasan Tahsin ve Şahin Bey bunlara iyi birer örnektir.

HASAN TAHSİN

         Yunanlılar İzmir’i işgal etmeye başlayınca; asıl mesleği gazetecilik olan Hasan Tahsin (Osman Nevrez de denir) çevresindeki aydınlarla birlikte “Redd-i İlhak” bildirisini hazırladı.
         İzmir Konak Meydanı’nda karaya çıkan Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkarak saldırıda bulundu.
         Açılan Yunan ateşiyle aynı yerde şehit edildi. ( 15 Mayıs 1919)
 
 
 

 


 
 
 

ŞAHİN BEY

         Şahin Bey 1890 yılında Antep’te doğdu. Kurtuluş Savaşı’mızda Gaziantep ilimiz Fransızlar tarafından işgal edilmek istenince gösterdiği direnişle ünlendi.
         *. Gaziantep’in savunması için asker sayımız henüz yeterli değildi.
         *. Bu durumda görev Gaziantep halkına düşüyordu.
         *. Gaziantep bu sayede Fransız işgaline iki yıl direndi.
         *. Fransızların Gaziantep’e girmesinde en büyük engel, direniş hareketlerinin lideri Şahin Bey’di.
         *. Fransızlar ancak onu şehit ettikten sonra şehre girebildiler.
 
 
 
 
 
 

MEHMETÇİĞİN ANASI KAHRAMAN TÜRK KADINLARI

         Vatanın düşmana karşı savunulmasında Türk Kadını erkeğiyle birlikte çok önemli hizmetler yapmıştır. Şanlı tarihimizin her aşamasında Türk Kadını, erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış ve özellikle Anadolu’nun düşmandan kurtuluşuyla sonuçlanan Milli Mücadele’de sadece miting meydanlarında değil, bizzat cephede çarpışarak büyük yararlılıklar göstermiştir. Bu yüzden Mustafa Kemal ATATÜRK, “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.” diyerek kahraman kadınlarımızı hak ettikleri şekilde onurlandırmıştır.
 
 

 


                                                                                   
 

KARA FATMA

Kara Fatma (Fatma Seher Erden) 1888’de Erzurum’da doğdu. Subay Suat Derviş bey ile evlenip Balkan Savaşı’na katıldı. 1. Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesine gitti. 1919'daki kongre günlerinde, Mustafa Kemal'le bizzat görüşebilmek için Sivas'a gitti. Bu görüşmenin ardından, milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesinde görevlendirildi. 300 kişiyi aşkın birliği ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Mehmetçikle birlikte destanlar yazdı. Büyük Taarruz’un ilk günlerinde general Trikopis‘in birliğine esir düşmüşse de, kaçarak yeniden müfre                  zesinin başına geçti. Kahraman kadın Kurtuluş Savaşı’ndan sonra “Üsteğmen” rütbesi ile emekli oldu.
 
 
 
 

 

 
 

ŞERİFE BACI

         1921-1922 kışı çok çetin geçiyordu. Aralık ayında İnebolu’dan Anakara’ya kağnıyla cephane taşıyan kafiledekiler, o gecenin yoğun kar, tipi ve dondurucu havasında yakın köylere sığınmışlardı. Fakat Şerife Bacı, vatan aşkıyla yoluna devam etti. Cephane yüklü kağnısıyla yorgun ve bitkin bir durumda, ancak Kastamonu kışlasının önüne kadar gelebildi; taşıdığı değerli cephaneyi canı pahasına menziline ulaştırdı. Cephaneyi almak üzere gelenler, yorgana ve otlara sarılmış cephanelerin arasında ağlayan bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Şerife Bacı, cephaneleri ve kızını korumak için canı pahasına cephane taşıyan kağnıya kapanmış; şehit düşmüştü…
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
ASKER SAİME HANIM
         İstanbul hanımlarından Saime Hanım, Milli Mücadele’ye fiilen katılıp cephede silah kullanmış ve yaralanmıştır. Saime Hanım 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali dolayısıyla Kadıköy Belediye Dairesi önündeki mitingde bir konuşma yapmış, tutuklanmış ve daha sonra Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katılmıştır. Savaştan sonra ise İstanbul Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmıştır.
         

 

 
 
  
 

AYŞE HANIM

         Eşini Balkan Harbi’nde kaybeden Ayşe Hanım, 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’e girmesiyle Milli Mücadele’ye katılmış ve Aydın’a geçmiştir. 27 Mayıs1919’da işgal edilen Aydın’da Yunanlılara karşı kahramanca dövüşmüş, büyük oğlu bu mücadelede şehit olmuştur. Ayşe Hanım, 21 Şubat-12 Mart’taki Birinci İnönü, 31 Mart-1 Nisan 1921’deki İkinci İnönü Savaşlarına da katılmış, küçük oğlu da bu savaşlarda şehit olmuştur. 23 Ağustos-13 Eylül 1922 tarihleri arasında Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralanmış, tedavisinden sonra yeniden müfrezesine dönmüştür. Ayşe Hanım 1942 yılında Ankara’da vefat etmiştir.
 
 

 

 
 

HATİCE HATUN

         Adana ve yöresinde Fransızlara karşı göstermiş olduğu mücadeleden övgüyle bahsedilenler arasında Hatice Hatun da bulunmaktadır. Bu bölgedeki milis kuvvetlerinde görev yapmakta olan Hatice Hatun, Tekir Yaylası’ndan Mersin’e ulaşacak en kısa yolu soran Fransız kuvvetlerine yanlış yol göstererek Karboğazı’na sokmuş, askerlerimizin tuzağına düşürerek mağlup olmalarını sağlamıştır.
 
 
 
 

TAYYAR RAHMİYE

Osmaniye’ninKaypak Bucağı’nın Raziyeler Köyü’nden olan Rahmiye Hanım, bu bölge düşman işgaline uğrayınca Hüseyin Ağa’nın millî kuvvetlerine katılmıştır. Kendisine “ Bu er işidir, sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun.” diyen Hüseyin Ağa’ya şu yanıtı vermiştir: “Vatan savunmasında hepimiz eriz, düşman toprağımızı basmış, elim silah tutuyor, ben nasıl savaşmam…”
         Hasanbeyli civarında Fransız kuvvetleri ile yapılan savaşa Rahmiye Hanım da katılmış ve bu çarpışmada 80 tüfek ile iki makineli tüfek alınmıştır. Bu arada şehit düşen ve düşmanın hakim olduğu yerde kalan şehitlerin düşmanlar tarafından çiğnenmemesi için siperden fırlayarak şehitlerden birini sırtına alıp geri getiren Rahime Hanım cesaretiyle diğer askerlere örnek olmuştur. Onun bu cesaretini gören asker arkadaşları da siperden fırlayarak diğer şehitleri geri getirmişlerdir.
         Bu olaydan sonra Rahmiye Hanım’a Uçan Rahmiye anlamına gelen “Tayyar Rahmiye” denilmiştir. Daha sonra 1920 Temmuzunda Osamaniye’deki Fransız karargâhına düzenlenen saldırıda arkadaşlarının tereddüt ettiğini gören Tayyar Rahmiye “Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum, siz erkek olduğunuz halde yerlerde sürünmekten ve saklanmaktan utanmıyor musunuz?” diye bağırarak arkadaşlarını hücuma teşvik etmiş, Fransız karargâhı önünde alnından vurularak şehit düşmüştür.


                           SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KAĞIDI -2                                                                                                         A- Aşağıda verilen cümlerden doğru olanların başına “ D ” yanlış oların başına “ Y ” yazınız.                                                                                                           
1-………Çocuklar konuşmayı , sevgi ve saygıyı ilk olarak aile ortamında öğrenirler.                                
2-………Halı dokumacılığı milli kültürümüzü yansıtan ögelerdendir.                                                            
3- …….Basketbol , voleybol ve hentbol   ata sporlarımız arasında yer alır                                                                  
4-………TBMM 29 Ekim 1923’te açıldı.
5-………Atatürk ’ten sonra TBMM  İsmet İnönü ’yü 2.Cumhurbaşkanımız olarak seçmiştir .
6-……….Dayımızın çocuğu bizim akrabamız değildir.
8-……… Mustafa Kemal, Trablusgarp’ ta İtalyanlara karşı savaşmıştır
9-……… Avusturya - Macaristan İttifak devletleri arasında yer almıştır. 
10-…….Sakarya Savaşı 22 gün sürmüştür.
11-………Yunanlılara karşı yapılan ilk savaş I. İnönü Savaşı’dır.
12-…….Müzeler,tarihi binalar,arkeolojik alanlar geçmişimizle ilgili kanıtları bulabileceğimiz yerlerdir
13-…….Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ve çevresini İtalyanlar işgal etmiştir.
14-……. Milli mücadeleyi başlatmak için yapılan ilk kongre Sivas Kongresi’dir.
15-………Kazım Karabekir Paşa doğuda Ermenilere karşı büyük başarı kazanmıştır .                                                                                                                                        

 çinicilik  – mantı - Türk - horon - Akdeniz’dir  – ittifak - Mehmetçik – ebru     kebap - cirit  –  Mondros - zeybek –  kıyafetler - itilaf –  dondurma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B- Aşağıdaki kelimeleri boşluklara uygun şekilde doldurunuz.

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1-…………………milleti topraklarını korumak için mücadele vermiştir. 
2-Atatürk ” Ordular ilk Hedefiniz…………….…………..İleri ” emri sonrasında düşmanlar yurttan atılmıştır
3- Türk askerlerine “…………………………………… “ denilmektedir.
4- At üzerinde uzun bir sopa ile oynanan oyuna………………………denir
5- Bindallı, şalvar ve yemeni gibi…………………….kültürümüzün önemli bir değeridir.
6- İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya………………..………….. devletleridir.
7- Osmanlı Devleti ………………………………..devletleri içinde yer almıştır.
8- Ege bölgesinde oynanan halk oyunu…………………,Karadeniz bölgesinde oynanan halk oyunu…………….dur
9- Kağıt süslemeciliğinde yağlı boya damlatılarak yapılan süsleme sanatı..………………… yüzü sırlı ve
genellikle çiçek resimleriyle bezeli, levha,fayans üzerine yapılan süsleme sanatı …….………………..….tir.
10- Yörelemize ait yiyeceklerden ,Kayseri……………………… , Adana………………………., Kahramanmaraş ……………… sı ile ünlüdür.
11- Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sonunda ………………………….. Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır
C- Aşağıda kronolojik olarak verilen tarihlerle olayları eşleştiriniz

1-30 Ekim 1918

 
5- (4-11) Eylül 1919
4-23 Temmuz 1919
2-19 Mayıs 1919 1922
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
 
 Amasya Tamimi
 
Cumhuriyet’in İlanı
 
TBMM‘ nin Açılışı
 
 
Mudanya Ateşkes Antlaşması
 
 
Başkomutanlık Meydan Savaşı
 
Sivas Kongresiivas Kongresi
Mondros Ateşkes Antlaşmasıası
 
3-22 Haziran 1919
8-9 Eylül 1922
7-23 Nisan 1920
6-27 Aralık 1919
 

 

 

12-29  Ekim 1923

 
9-12 Ekim 1922
11-24 Temmuz 1923
 
 
10-30 Ağustos 1922922
                                                                                                                                                                                         

 

      1912

 
    Selanik Askeri Rüştiyesi’ne
     Kurmay Yüzbaşı
     Çanakkale
                                                                                                          

 

İzmir’in kurtuluşu

 
 
Erzurum Kongresirzurum Kongresi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………..
 ANAHTAR İFADELER
     Trablusgarp
     Şemsi Efendi
 
 
 
 
 
şşşşş
      Gazi
      Selanik’te
     Şam’a
      babasının
     Mareşal
    Sakarya Savaşı’ndan
    Kurtuluş Savaşı
    İtalyanlara
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi
 
Lozan Barış Antlaşması
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              D- Atatürk’ün hayatı ile ilgili olarak verilen  metinde boşlukları yukarıda verilenlere uygun şekilde doldurup, numaralandırınız.
   Mustafa Kemal  1881 yılında..1………………...doğdu ve çocukluk yıllarıda buranın çevresinde geçti.  Okul hayatına ..2…………………………..…….…başladıktan sonra .3…………..………….. isteği ile  yeni yöntemler-le eğitim  yapan ..4…………………………………………İlkokuluna gitti. Mustafa , askerliğe  ilgi  duyduğunda 1893’de sınavına  girerek kazandığı…5……………..………………………..yazıldı ve burayı bitirdikten sonra Manastır Askeri Lisesi’ni bitirdi. Mustafa Kemal   İstanbul Harp Okulunu bitirip ..6…..……………… ………………… olarak orduya katıldı. İlk görev yeri olan .7 …………………. gitti. Mustafa Kemal askerlikteki ilk başarısını …8……………………………….. Savaşı’nda gösterdi. Bu savaşta Mustafa Kemal asrek ve yerli halktan oluşan güçler ile Derne ve Tomruk’ta ..9………………………………….karşı büyük bir başarı kazandı. Daha sonra…10……………………yılında Balkan Savaşları’nın başlamasıyla İstanbul’ a çağrıldı. Mustafa Kemal ..11………………………………Savaşı’nın kazanılmasında rol oynadı. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak amacıyla…12…………………………………..………’da halka önder oldu. Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM ona .13……………………….rütbesi ve…14……..……………… ünvanı  verdi.         
          
Adı Soyadı:………………………………
Geçmişimi Öğreniyorum-3
1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önceki devletimizin adı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Türk Devleti
B) Büyük Anadolu Devleti
C) Osmanlı Devleti
D) Selçuklu Devleti
 
 
2.  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi; "İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecekler." şeklindedir.
Bu maddeye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti yıkılmıştır.
B) İtilaf Devletleri yapacakları işgaller için geçerli bir bahane bulmuşlardır.
C)Bu madde ile Osmanlı Devleti işgal edilmeye başlanmıştır.
D) İtilaf Devletleri, bu maddeyle amaçlarına kolayca ulaşmıştır.
 
 
 
3. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samsun'daki savaşa katılmak
B) Milli mücadeleyi başlatmak
C) İşgal altındaki Samsun bölgesini kurtarmak
D) İstanbul Hükümetini ortadan kaldırmak
 
 
 
4. Aralarında kan bağı bulunan kişilere akraba denir.
Yukarıdaki tanıma göre hangisi akrabamız olamaz?
A) halamızın oğlu
B) eniştemiz
C) komşumuzun oğlu
D) yengemiz
5. Hangi oyun türü millî kültürümüze ait olamaz?
A) opera                        B) karagöz oyunu
C) orta oyunu                 D) meddahlık
 
 
6.   Sevr Antlaşması'nın   (10 Ağustos 1920) bazı maddeleri şunlardır;
*Adana, Maraş, Sivas, Suriye, Fransızlara
*Antalya, Konya yöresi İtalyanlara
*Arabistan, Irak İngilizlere
*Ege Bölgesi, Trakya Yunanlılara
Yukarıda verilen maddelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletlerince paylaşılmıştır.
B) Ülkemizin batı kısımları Yunanistan'a bırakılmıştır.
C)Osmanlı Devleti önceki savaşlar-da kaybettiği toprakları geri almış-tır.
D) Osmanlı devleti için toprak kaybının fazla olduğu bir antlaşmadır.
 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında Türk halkının gösterdiği fedakarlıklara örnek olarak gösterilemez?
A) Mücadele eden her birliğin, sadece kendi bölgesini savunması
B) İşgal edilen şehirlerin, halk tarafından savunulması
C) Savaş yıllarında halkın, elindeki bütün silahları orduya vermesi
D) Kadınların, cephede çarpışan askerlere cephane taşıması
 
 
8. Hangisi, aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
A) Kendi yaşıtlarımız
B) Öğretmenimiz.
C) Yaşlı akrabalarımız.
D) Komşumuz.
9. Aşağıda verilen olaylar sembollerle gösterilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre, olayların kronolojik sıralaması yapıldığında baştan üçüncü olay aşağıdakilerden hangisi olur?
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadelenin ilk günlerinde dağınık halde bulunan milli kuvvetleri birleştirdi. Ortaya çıkan güç birliği ile mücadele kazanılmış oldu.
Bu parçada Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Kararlılığı                  B) Azmi
C) Liderliği                    D) Yaratıcılığı
 
 
 
11. İçerisinde yaşamaya ve eğitim almaya başladığımız en küçük topluluk hangisidir?
A) okul                 B) toplum
C) millet                D) aile
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak ve milli birliği sağlamak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Mitingi
C) Erzurum Kongresi
D) Sevr Antlaşması
 
13. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı’na hazırlık amacıyla gitmiş olduğu bazı iller numaralandırılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre, 1, 2, 3 ve 4 numara ile gösterilen illerimiz sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sinop - Sivas - Amasya - Erzurum
B) Rize - Samsun - Erzurum -Amasya
C)Samsun - Amasya - Erzurum -Sivas
D)Samsun - Amasya - Sivas -Erzurum
 
 
14.  I- dayı
II- teyze
III- amca
 IV- hala
Yukarıdakiler için hangisi söylenemez?
A) Sadece hala ve amca ile kan bağımız vardır.
B) Hepsi ile aramızda kan bağı vardır.
C) Dayı ve teyze annemizin kardeşleridir.
D) Amca ile hala babamızın kardeşlerdir.
 
 
15. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesinde kimlerle mücadele edilmiştir?
A) Fransızlar             B) Ermeniler
C) Yunanlar              D) İranlılar 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GÖRDESLİ MAKBULE
         Yunanlılar Sakarya Muhaberesi’ni kaybederek Afyon mevzilerine çekildiklerinde, bir taraftan da Halil Efe’nin Gördes-Sındırgı-Akhisar bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı. Bunların içinde Halil Efe’nin karısı Makbule Hanım da vardı.
         Makbule Hanım daha bir yıllık evli iken eşinin yanında Millî Mücadele’ye katılmıştır. 16 Mart 1922’de Kocayayla’daki bir çatışmada askerlere cesaret vermek için hızla öne atılınca şehit düşmüştür.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BİTLİS DEFTERDARI’NIN HANIMI

Maraş’ta Fransızlar ile savaş, 21 Ocak 1920’de başlamış, 12 Şubat’ta Fransızların geri çekilmesiyle sona ermiş, Maraş düşman işgalinden kurtulmuştur. 2 Şubat 1920’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Reisi Melek Reşit ve Katip Şefika Kemal imzasıyla yayımlanan bildiri ile Fransızların Maraş’taki zulümleri yurtiçi ve yurtdışında kınanmıştır.
 
Maraş’ta düşmana karşı verilen mücadelede en fazla yararlılık gösterenler arasında Bitlis Defterdarı’nın hanımı da bulunmaktadır. Bu kahraman kadın, Kayabaşı Mahallesinde düşmanın hazırladığı mazgala yaklaşarak sekiz düşmanı öldürmüş, bilahare erkek elbisesi giyerek milis kuvvetlerine katılmıştır.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

NEZAHAT ONBAŞI

         Eşini yitiren 70. Alay Komutanı Hâfız Hâlid Bey, 8 yaşındaki kızı Nezahat'ı kimseye emanet edemeyip, yanına almıştı. Küçük Nezahat Çanakkale cephesinde muharebe havasına alışmış, Alay İzmit'e nakledildiğinde talimlere katılarak mükemmel at binmesini, silah kullanmasını öğrenmiş ve 12 yaşında "onbaşı" rütbesini almıştı. Babasının yanında cepheden cepheye koşmuş, çarpışmalara girmiş ve 100'den fazla düşman askeri öldürmüştü.
         Nezahat Onbaşı 30 Ocak 1921 yılında T.C.’nin İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmesi önerilen ilk vatandaşıdır.
         Bu öneri TBMM’ de hararetle kabul edilmiş, ancak Kurtuluş Savaşı’nın hengamesi içinde işleme konulamamış, daha sonra da kararın yerine getirilmesi unutulmuştu. Kendisi de hiçbir zaman ne "Madalyamı verin!" talebinde bulundu, ne de TBMM Başkanlığınca alınmış kararın yerine getirilmesi için müracaat etti. Nihayet karardan 65 yıl sonra 78 yaşında bir nine iken TBMM’nin “Şükran Belgesi’ne” kavuşmuştu ve bu duygulu anda gözyaşlarını tutamamıştı.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehriban başlı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve on beşlik şaraplenin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon`a doğru.


 
Adı Soyadı:………………………………
Geçmişimi Öğreniyorum-3
1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önceki devletimizin adı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Türk Devleti
B) Büyük Anadolu Devleti
C) Osmanlı Devleti
D) Selçuklu Devleti
 
 
2.  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi; "İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecekler." şeklindedir.
Bu maddeye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti yıkılmıştır.
B) İtilaf Devletleri yapacakları işgaller için geçerli bir bahane bulmuşlardır.
C)Bu madde ile Osmanlı Devleti işgal edilmeye başlanmıştır.
D) İtilaf Devletleri, bu maddeyle amaçlarına kolayca ulaşmıştır.
 
 
 
3. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samsun'daki savaşa katılmak
B) Milli mücadeleyi başlatmak
C) İşgal altındaki Samsun bölgesini kurtarmak
D) İstanbul Hükümetini ortadan kaldırmak
 
 
 
4. Aralarında kan bağı bulunan kişilere akraba denir.
Yukarıdaki tanıma göre hangisi akrabamız olamaz?
A) halamızın oğlu
B) eniştemiz
C) komşumuzun oğlu
D) yengemiz
5. Hangi oyun türü millî kültürümüze ait olamaz?
A) opera                        B) karagöz oyunu
C) orta oyunu                 D) meddahlık
 
 
6.   Sevr Antlaşması'nın   (10 Ağustos 1920) bazı maddeleri şunlardır;
*Adana, Maraş, Sivas, Suriye, Fransızlara
*Antalya, Konya yöresi İtalyanlara
*Arabistan, Irak İngilizlere
*Ege Bölgesi, Trakya Yunanlılara
Yukarıda verilen maddelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletlerince paylaşılmıştır.
B) Ülkemizin batı kısımları Yunanistan'a bırakılmıştır.
C)Osmanlı Devleti önceki savaşlar-da kaybettiği toprakları geri almış-tır.
D) Osmanlı devleti için toprak kaybının fazla olduğu bir antlaşmadır.
 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında Türk halkının gösterdiği fedakarlıklara örnek olarak gösterilemez?
A) Mücadele eden her birliğin, sadece kendi bölgesini savunması
B) İşgal edilen şehirlerin, halk tarafından savunulması
C) Savaş yıllarında halkın, elindeki bütün silahları orduya vermesi
D) Kadınların, cephede çarpışan askerlere cephane taşıması
 
 
8. Hangisi, aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
A) Kendi yaşıtlarımız
B) Öğretmenimiz.
C) Yaşlı akrabalarımız.
D) Komşumuz.
9. Aşağıda verilen olaylar sembollerle gösterilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre, olayların kronolojik sıralaması yapıldığında baştan üçüncü olay aşağıdakilerden hangisi olur?
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadelenin ilk günlerinde dağınık halde bulunan milli kuvvetleri birleştirdi. Ortaya çıkan güç birliği ile mücadele kazanılmış oldu.
Bu parçada Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Kararlılığı                  B) Azmi
C) Liderliği                    D) Yaratıcılığı
 
 
 
11. İçerisinde yaşamaya ve eğitim almaya başladığımız en küçük topluluk hangisidir?
A) okul                 B) toplum
C) millet                D) aile
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak ve milli birliği sağlamak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Mitingi
C) Erzurum Kongresi
D) Sevr Antlaşması
 
13. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı’na hazırlık amacıyla gitmiş olduğu bazı iller numaralandırılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre, 1, 2, 3 ve 4 numara ile gösterilen illerimiz sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sinop - Sivas - Amasya - Erzurum
B) Rize - Samsun - Erzurum -Amasya
C)Samsun - Amasya - Erzurum -Sivas
D)Samsun - Amasya - Sivas -Erzurum
 
 
14.  I- dayı

II- teyze
III- amca
 IV- hala
Yukarıdakiler için hangisi söylenemez?
A) Sadece hala ve amca ile kan bağımız vardır.
B) Hepsi ile aramızda kan bağı vardır.
C) Dayı ve teyze annemizin kardeşleridir.
D) Amca ile hala babamızın kardeşlerdir.
 
 
15. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesinde kimlerle mücadele edilmiştir?
A) Fransızlar             B) Ermeniler
C) Yunanlar              D) İranlılar
 

 
1 ) Atatürk’ün kimlik bilgilerinde hangisi yer almaz?
   A ) Anne adı                    B ) Baba adı                C ) Doğum yeri                    D ) Başarıları
2 ) Bireysel fark denilince fiziki bakımdan farklar ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden
   hangisi bireysel bir farklılık değildir?
  A ) Saç rengi                B ) Uzun boylu olma       C ) duygularımız                D ) Ten rengi
3 ) Hoşgörülü bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınır?
   A ) Arkadaşlarına adaletli davranmak             B ) Farklı görüşe sahip insanlara saygı duymak.
   C ) Kırıcı olmamaya özen göstermek.              D ) Sinirlendiğinde sert tepki vermek.
4 ) Soy ağacımızda aşağıdakilerden hangileri bulunur?
   A )Annem-Babam-öğretmenim                                  B ) Dedem-büyükannem-amcam
   C ) Arkadaşım Burak-ablam-abim                               D ) Dayım-halam-komşunun kızı Merve
5 ) Hangisi bir fiziksel özellik değildir?
A ) Göz rengi                 B ) Saç rengi              C ) Hobiler               D ) Boy
6 )       I- Okul servisine bindi.  
           II- Uyandı.
         III- Kahvaltısını yaptı.   
          IV- Elini yüzünü yıkadı.
   Doğru olan kronolojik sıra aşağıdakilerden hangisidir?
A )  I-II-III-IV                                        B ) II- IV- III-I   
C )  III- I-II -V                                       D ) I-IV-III-II
 
7) Soy ağacını tamamlayınız
 

annem

 
babam
 

 

 
 
 
 

ben

 
 

 

 

8 ) Ne zaman nüfus cüzdanı sahibi olma hakkına kavuşuruz?
 A ) 18 yaşına gelince    B ) doğar doğmaz.   C )  dede olunca      D ) evlenince
 
9 ) Özge, en sevdiği sporun yüzme, en sevdiği yemeğin sarma, en sevdiği dersin Türkçe,       olduğunu arkadaşlarına anlatmıştır. ) Özge’nin bahsettiği özellikler O’nun hangi özellikleridir?
   A ) Duygusal Özellikleri                        B ) Sosyal özellikleri
   C ) Fiziksel özellikleri                           D ) Kimlik özellikleri
 
10 ) Aşağıdakilerden hangisi insan­lar arasındaki bireysel farklılık­lardan biridir?
   A) susamak                   B) yürümek                C) resim yapmak                D) acıkmak                                                                                                                       1)      I-Atatürk’ün Samsuna çıkışı
         II-TBMM’nin açılışı
        III-Büyük Taarruz
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a)I-II-III                   b)II-I-III                   c)III-I-II                   d)II-III-I
 
2)TBMM tarafından M.Kemal’e Başkomutanlık görevi hangi savaş sırasında verilmiştir?
a)I.İnönü                     b)II.İnönü                   c)Büyük Taarruz          d)Sakarya Savaşı
 
3) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?
a) Irkçılık                    b) Milliyetçilik           c)Devletçilik              d)Cumhuriyetçilik
 
4) “Antep,Urfa,Maraş”ı işgal eden düşmanlar kimlerdi?
a)İtalyanlar                 b)Yunanlar                   c)Ermeniler                  d)Fransızlar
 
5)Atatürk:”Ordular,ilk hedefimiz Akdeniz’dir;ileri.” Emrini hangi savaş sırasında vermiştir?
a)I.İnönü         b)II.İnönü       c)Sakarya Savaşı         d)Büyük Taarruz Meydan Muharebesi
 
6)Yönümüzü bulmak için sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne çevirirsek,arka tarafımız hangi yönü gösterir?
a)Doğu             b)Güney                       c)Kuzey                       d)Batı
 
7)Güney ile Doğu arasında kalan ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
a)Güneybatı                 b)Güneydoğu                c)Kuzeydoğu                d)Kuzeybatı
 
8)Yönümüzü bulmak için ağaç ya da yosun üzerindeki yosunlara baktığımızda yosunların bulunduğu taraf bize hangi yönü gösterir?
a)Doğu             b)Batı                          c)Kuzey                       d)Güney
 
9)Gideceğimiz yeri bilmiyorsak yolumuzu bulmada aşağıdakilerden hangisinden yararlanamayız?       
a)Güneş                       b)Ay                            c)pusula                       d)kutup yıldızı
 
10)Bir yerin tepeden,kuşbakışı görünüşüne ne denir?
a)harita                       b)kroki                        c)maket                        d)fotoğraf
 
11)Bir yerde kısa süre içerisinde sıcaklık,yağış,rüzgar,basınç gibi hava olaylarının gösterdiği
 duruma ne denir?
a)Hava durumu               b)hava kütlesi            c)yağış durumu d)yağışlı hava
 
12)Hava tahminlerini yapan kurum hangisidir?
a)Devlet su işleri   b)Devlet demir yolları  c)Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü    d)Milli Eğitim Bakanlığı
 
13)Atalarımız hava tahminlerinde bulunurken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmamıştır?
a) İnternetten                                  b)Açılmış çam kozalağından
c)çekirgenin sesinden                       d)at kestanesi ağaçlarının çiçeklenmesinden
 
14)Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
a)dağ                                b)orman                  c)ırmak ve göller                     d)barajlar
 
15) Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?
a)ağaçlar                                         b)uçaklar                        c)şehirler                     d)çiftlikler
 
16) Aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizemeyiz?
a)ülkemizin                                      b)sokağımızın                  c)okulumuzun               d)evimizin
17)Aksaray  ili  hangi bölgemizde yer alır?
a)Doğu Anadolu Bölgesi b)Güneydoğu Anadolu Bölgesi            c)Ege Bölgesi               d)İç Anadolu Bölgesi   
 


 

 

 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
  

 
  Bugün 27 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=